Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla bugün genel merkezimizde bir basın toplantısı düzenledik. Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan açıklamayı basınla paylaşan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, bu yıl sosyal hizmetler gününün iktidar tarafından uzun zamandır izlenen ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, yoksulların, mültecilerin, LGBTİ’lerin haklarının korunmasına acil olarak ve giderek artan şekilde ihtiyaç duyulduğu, buna karşılık sosyal hizmetler alanında izlenen politikaların ise sorunları çözmek bir yana, daha da derinleşmesine neden olacak boyutta yürütüldüğü bir süreçte karşılandığına dikkat çekti.

Erden, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal hizmetler alanı, iktidarların ideolojilerinden ve oy hesaplarından bağımsız olarak planlanması gereken özel bir alandır. Sosyal hizmetlerde yapılması gereken, sosyal hizmetin kamusal bir hizmet olarak sunulması, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve anadilinde hizmete ulaşmasının sağlanması için politikalar üretmektir. Oysa yıllardır izlenen politikaların her adımında sosyal hizmetler, AKP’nin ideolojik bakışı ve ihtiyaçları üzerinden şekillendirilmekte, hizmete ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçları değil, AKP iktidarının ihtiyaçları ön planda tutulmaktadır. Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması başta olmak üzere çocukların temel haklarının korunması, sağlıklı ve haklarına saygı gösterilen bir ortamda yetişmelerinin sağlanması devletin sosyal hizmet görevlerinin en başında gelmektedir”

Yıllardır uygulanan politikalarla, sosyal hizmetler alanında çalışan emekçilerin sorunlarının çözülmesi yerine giderek artan sorunlarla boğuşur hale getirildiğinin altını çizen Erden, “Güvencesiz çalıştırılma kaldırılmalıdır. Çalışanların mesleki çalışmalarına müdahale edilmemelidir. Meslek tanımları, mesleklerin sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde yeniden tanımlanmalı, çalışanların keyfi ve görevleri olmayan işleri yapmaya zorlanması engellenmelidir. Sosyal hizmetler alanındaki personel eksikliği sürmektedir. Emekçiler uzun sürelerle ve çok, yoğun iş yükü altında, ağır koşullarda ve yıpranarak çalışmaktadır. Sosyal hizmetler ağır ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanmıştır. Bu nedenlerle; bir an önce sosyal hizmet emekçilerinin yıpranma payı ve fiili hizmet zammı hakkı verilmelidir. Sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları düzeltilmeli, insanca yaşayamaya yetecek ücret almaları sağlanmalıdır. Ek ödeme adı altında yapılan her tür ödemeler iki katına çıkartılmalı ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile tayin ve yer değiştirme hiç bir kurumda olmayan koşullara ve kriterlere bağlanarak emekçiler mağdur edilmeye devam edilmektedir. Yönetmelik değiştirilmeli; mevcut yönetmelik nedeniyle yaşanan mağduriyetler giderilmelidir” diye konuştu.

Erden, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sosyal hizmetler alanının ve çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için, sosyal hizmete ihtiyaç duyanlar için ayrımsız, kamusal, eşit, anadilinde hizmet sunulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” Dünya Sosyal Hizmetler Günü Basın Metni

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]