Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Adana Şubemiz, sosyal hizmetler alanının iktidarların ideolojilerinden ve oy hesaplarından bağımsız olarak planlanması gereken özel bir alan olduğunun altını çizdi.

Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, bu yıl sosyal hizmetler gününü iktidar tarafından uzun zamandır izlenen ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, yoksulların, mültecilerin, LGBTİ’lerin haklarının korunmasına acil olarak ve giderek artan şekilde ihtiyaç duyulduğu, buna karşılık sosyal hizmetler alanında izlenen politikaların ise sorunları çözmek bir yana, daha da derinleşmesine neden olacak boyutta yürütüldüğü bir süreçte karşıladıklarını ifade etti.

Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sosyal hizmetler alanının ve çalışanların sorunlarının çözülmesi için, sosyal hizmete ihtiyaç duyanlar için ayrımsız, kamusal, eşit, anadilinde hizmet sunulması için mücadele etmeye devam edeceğiz”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]