KESK, TTB, DİSK ve TMMOB dün Diyarbakır Şubemizde yaptıkları basın toplantısıyla, 18 Mart 2018 tarihinde Afrin’e ilişkin bölge STK’ları, siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların açıkladıkları deklarasyonun ardından 20 Mart’ta Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, Şube Sekreterimiz Mehmet Nur Ulus, üyemiz ve Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Mehmet Şerif Demir ile Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Mali Sekreteri Şenay Koç’un gözaltına alınmasını kınadı.

Basın toplantısına KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey, TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp, DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri ile KESK Amed Şubeler Platformu yöneticileri katıldı.

Basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp, “Dünyanın neresinde olursa olsun çatışma, savaş ya da harekat, ne ad konulursa konulsun ölüm araçlarının kullanıldığı ortamlar insan sağlığını bozar, çevre, toplum ve halk sağlığını bozar. Ve ortaya çıkan sağlıksız ortam ile en çok uğraşan yine biz hekimleriz. Dolayısıyla dünyanın neresinden olursa olsun zaman ve mekan fark etmeksizin biz hekimler her zaman savaşa karşı olduk, bu bizim mesleğimizin etik değerlerindendir. Barış talep etmek, barışçıl bir ortamda eşitçe, insan onuruna layık bir yaşam talep etmek ve bunu en çok dile getirecek kesim yine hekimler olacaktır. Tabip Odası Başkanının barışı talep etmesi, şiddetsizliğe çağrı yapması insan onuruna ve demokrasiye layık sosyal bir hukuk devletini işaret etmesi suç olmamalı” diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, emekçilere yönelik baskı ve gözaltına alınmaların emek ve demokrasi mücadelesini geriletmeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Özellikle bölgede OHAL sürecinde bizim sendikal faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik yine bizim üyelerimizin ihraçlarla birlikte en demokratik hakları olan işlerine geri dönme talepleri için yapmış oldukları Anayasal demokratik eylemlere yönelikte sokakların yasaklanması, dışarıda yaptığımız her basın açıklamasına güvenlik güçlerinin orantısız bir güç şeklinde müdahale ederek sendika yöneticilerimizi ve üyelerimizi gözaltına alma uygulamalarının da devam ettiğini burada bir kez daha belirtiyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu otoriter politikalarla sürdürülebilir bir yönetim anlayışının bundan sonra devam etmeyeceğini ve biran önce bu antidemokratik hukuksuz ve Anayasal haklarımıza yönelik bu girişimlerin son bulması ve burada da gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika şubelerimizin yönetici ve üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz ise “Bölge insanının hassasiyeti olan savaşı değil barışı, yıkımı değil inşayı, umutsuzluğu değil umudu savundukları için gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve görevlerine dönmelerini talep ediyoruz” dedi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]