Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sağlığı (SÇS) Çorum, Amasya, Tokat, Sivas ve Sinop illerinin katılımı ile 20 Ocak 2018 tarihinde 20 kişi ile eğitimini Samsun’da gerçekleştirildi

Eğitim çalışması sendika okulu danışman eğitimcilerinden  Mehmet Zencir sendika okulu SÇS modül üyesi  Hamide İpek ve Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in de katıldığı eğitim tanışma ve sendika okulunun tanıtımı ile başladı.  Devamında risklerin gruplanması, risk, tehlike ve kaza kavramlarının kapsamı ve ayrımı, iş kazası, bilgi edinme ve risk değerlendirme analizini talep etme, kök neden analizi, iş güvenliği ve korunma önlemleri, meslek hastalıkları konuları işlendi. Bu eğitimlerde amaç olarak belirlenen SÇS kitabının tanıtılması,  okunması ve SÇS eylem planı hazırlanması tamamlanarak sona erdi. Kapanış konuşmasını yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden de  SÇS’nin stratejik bir mücadele alanı olduğunu belirterek eğitimin ve  eylem planının önemini vurgulayarak  desteklerini sunacaklarını belirtti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]