Sendikamızın başlattığı SÇS  eğitimlerine Giresun’un da katılımı ile 20 kişiyle Trabzon’da devam edildi.

Eğitim çalışması Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, sendika okulu danışman eğitimcilerinden  Mehmet Zencir ve sendika okulu SÇS modül üyesi Hamide İpek’in de katıldığı eğitim, tanışma ve sendika okulunun tanıtımı ile başladı. Risklerin gruplanması, iş kazası, meslek hastalığı, risk analizi değerlendirme ve kök neden analizi konuları ile devam etti. SÇS danışman eğitimcileri tarafından belirlenen İki olgu ile katılımcıların değerlendirme ve sunum yapmasına olanak sağlayan çalışma, eğitimin işleyişi açısından verimliliği ve katılımı artırdı. Amaçlandığı gibi SÇS kitabı tanıtılarak okunması önerilen  ve yerellere göre eylem planı hazırlığı yapılan eğitim Eş Genel başkanımız Gönül Erden’in konuşmasından sonra sonlandırıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]