ADANA; SAĞLIK BAKANLIĞINI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İÇİN UYARIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstismarın Üzeri Örtülemez, Tüm Sorumlular Hesap Vermeli

İstismarı Tespit Eden Sağlık Emekçileri Cezalandırılamaz

Çocuk İstismarına Göz Yumulamaz

Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi, tablonun korkunçluğu giderek daha vahim bir hal almakta. Çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyorken, Hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemeler ve yargıda uygulanan cezasızlık çocuk istismarının önünü açmaya devam etmektedir.

Basın Yayın Organlarına yansıyan yeni bir habere göre, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son 5 ayda yaşları 18’in altında 250 hamile çocuğun başvurduğu, yasalara göre çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde bu çocuklardan 115’inin hastane tarafından bildirimlerin yapılmadığı ve bildirimi yapılmayan bu çocukların 38’inin 15 yaşından önce hamile kaldığı; 39’unun ise Suriyeli çocuklar olduğu, bildirimler yapılmayarak istismarın üzerinin örtülmek istendiği ortaya çıktı. Bildirimi yapılmayan 115 çocuk… Aralarında 13 yaşında olanlar da var. Bu, sadece bir hastanede ve sadece 5 ayda kaydedilen rakamlar. Daha önceleri de 2015 yılında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesinde 5-6 ayda17 yaş altı 300 doğum olmuş TBMM’de sorulan bir soru önergesine göre; 2003-2014 tarihleri arasında 18 yaş altı gebe kalma sayısı Adana ilinde 5181 olmak üzere toplamda Türkiye de 101.000 üzerinde… Özel hastaneler ve evlerdeki doğumlara ait verilerde tam bilinmiyor. Bir de kadın sağlığını tehdit eden kaçak kürtajları eklersek durum vahim gerçekten. Bildirim yapılan başvuruda Valilik, konunun soruşturulması için izin vermezken, konuyu dikkati ile ortaya çıkartan ve savcılığa bildiren, yani olması gerekeni yapan sağlık emekçisi hakkında ise inceleme başlatıldı ve sürgün edilerek adeta olayı ortaya çıkardığı için “cezalandırıldı”.

Yaşananlar bir gazetede haber olunca ve kamuoyunun tepkisini çekince Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklama yine çocukları değil, kurumları koruma refleksi ile yapılmıştır. Bakanlık tarafından önce “15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır. Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir. “Bakanlığın konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun soruşturulması talimatını verdiği, müfettiş görevlendirildiği” belirtilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayı kabul etmediğimizi buradan belirtiyoruz. 18 yaş altı her gebeliğin bildirilmesi zorunludur. Aksi yönde yapılacak ve yükümlülüğü muğlaklaştıracak her türlü talimat ve düzenleme bizzat Bakanlığın çocuk istismarını örtme yönünde görev yapması anlamına gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından:

Çocuk istismarının ve istismarı bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin soruşturma sürecinin şeffaf yürütülmesini ve sonuçlarının ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmasını; İstismarı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hastane yöneticileri ile ilgili gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasının sağlanmasını;

İstismar mağduru ve zorla erken evlendirilen çocuklarla ilgili, ASPB ile de iletişime geçilerek gerekli tedbirlerin alınmasını:

Bakanlığa bağlı tüm hastanelerde 18 yaş altı doğumlara ilişkin çalışma yürütülmesini;

Artan çocuk istismarı ve zorla erken yaşta evliliklerle ilgili Bakanlık personelini bilgilendirmek üzere eğitim çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz.

Haberle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sitesinde ise basına yansıyan her vakada yazılan, “Bakan talimatı ile konu hakkında inceleme başlatıldığı” dışında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. .

Görünen o ki, sadece 5 aylık bir sürede ve sadece tek bir hastanede ortaya çıkan bu tablo da Aile Bakanlığını teyakkuza geçirmeye, çocukların arkasında durmaya yetmemiştir.

Bunlarla beraber, yine haberlerde hamile çocuklardan 38’inin Suriyeli olduğu yansımıştır. Bu durum, ASPB’nin savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan sığınmacı çocuklarla ilgili hiç bir koruyucu önlem almadığını bir kez daha açık etmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı tarafından Suriye kamplarında kaç kız çocuğunun cinsel istismara uğradığının ve 18 yaş altı kaç çocuğun doğum yaptığının tespit edilmesini ve ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılarak gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz

Çocuklarla ilgili izlenen yanlış politikaların sonuçları konusunda gerek ilgili kurumları, gerekse Hükmet her vesile ile çocuk yaşta evliliğin aklandığı, kız çocuklarının istismar edilmesinin “inançla, gelenekle” açıklanarak meşrulaştırıldığı; dün “Bir kereden bir şey olmaz” denerek Ensar Vakfında ortaya çıkan istismarda çocuklara değil Vakfa siper olunduğu, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın “9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” açıklamasının hala gündemde olduğu ve bunlarla da kalmayıp istismarın önünü açacak yasal düzenlemelerin peyderpey yapılmaya çalışıldığı 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı y önetmelik değişikliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanması serbest bırakıldı; 2013 yılında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesi yapıldı; 2015 yılında Anayasa Mahkemesi, resmi nikâh kıymadan dini nikâh kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini ortadan kaldırdı. Yine Anayasa Mahkemesi bir yasa iptaliyle “Çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi”nin önünü açtı. Bunun son örneği kamuoyunda ”Müftülük Yasası” olarak bilinen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşma sürecidir. Nikâh yetkisi verilen yasa ile il ve ilçe müftülüklerinin medeni yasanın uygulayıcısı olmasını sağlandı.

Yine mevcut yasa ile sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildiriminin nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılabilmesine dair itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede bildirim konusunda yaşananlarla ilgili ortaya çıkan tabloya baktığımızda evde yapılan doğumlarda neler yaşandığını kestirmek çok zor olmasa gerek.

Hükümet İstismarı ortaya çıkartanların cezalandırılmasından vazgeçilmelidir. Bu nedenle etik, mesleki ve vicdani gerekliği yerine getirerek bu korkunç olayı ortaya çıkaran sağlık emekçisi arkadaşımız ile her türlü dayanışma içinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Sağlık Bakanlığını görevini yaparak sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma süreçlerini yürütmeye, istismarı çıkartan sağlık emekçisi ile ilgili incelemenin sonlandırılması ve sürgünün kaldırılmasına; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı görevini yapmaya davet çağırıyoruz. Kadınların, çocukların yani toplumun ihtiyaçlarını değil, iktidarın tekçi, cinsiyetçi ve ayrımcı ideolojisinin ihtiyaçlarına karşılık gelen, devletin sosyal rolünü, diyanete ve dini vakıflara devretme fetvalarınızdan, uygulamalarınızdan vazgeçin.

Artık yeter

Her gün bir yurttan, okuldan, kurstan, hastaneden, yuvadan, mahalleden çocuk istismar haber duymak istemiyoruz.

Türkiye’nin her yerinde ortaya çıkan çığlığa ses veriyoruz. İlgili kurumlar görevini yerine getirinceye kadar çocukların çıkaramadığı SES olacağız.

                                                               SES ADANA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                       Belgin IŞIK

  Eş Başkan

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]