KESK’e bağlı sendikaların kadın yöneticilerinin katılımıyla 2018 yılı bütçesi ile ilgili açıklama yapıldı. Açılış konuşmasını Tüm Bel Sen Şube Başkanı Yasemin NOYAN yaptı. Basın açıklaması metnini Diyarbakır KESK Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Mizgin YAVUZ okudu.

Diyarbakır KESK Kadın Meclisi 2018 bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttıran bütçedir konulu gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşan KESK Kadın Meclisi Sözcüsü Mizgin Yavuz, hazırlanan bütçenin “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı” bir bütçe olmadığını kaydederek, AKP hükümetinin 2018 yılı bütçe tasarısının bu haliyle demokrasi düşmanı ve kadın düşmanı bir bütçe olduğunu dile getirdi.

“AKP kadını birey olarak değil, ailenin unsuru olarak konumlandırdı” diyen Mizgin, AKP’nin kadına yönelik bu yaklaşımını 2011 yılında “kadın” adını bakanlıktan çıkararak bir kez daha gösterdiğini söyledi. Mizgin şöyle devam etti: “Öte yandan tüm politikaları ile kadın özgürleşmesi karşıtı bir siyasal partinin eşitleyici bir bütçe hazırlaması zaten beklenemez. AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmemesi, artması; kadın emeği ve bedeni üzerinde tahakkümün kurumsallaştırılması, kadına yönelik ayrımcılık ve suçların yaptırımsız bırakılması bir politik tercihin sonucudur. AKP, bu politik yaklaşıma paralel olarak; 4+4+4 sistemi ile kadını örgün eğitimin dışına çekme, ‘en az üç çocuk’ politikası ile evde tutma, emek alanını güvencesizleştirerek ve esnekleştirerek de kadın emeği sömürüsünü derinleştirmeyi hedeflemektedir. Kadına yönelik ayrımcı zihniyet, eşitlik karşıtlığı bütçelere de yansımıştır.”

Hazırlanan bütçenin “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı” bir bütçe olmadığını belirten Mizgin, AKP hükümetinin 2018 yılı bütçe tasarısının bu haliyle demokrasi düşmanı ve kadın düşmanı bir bütçe olduğunu dile getirdi. KESK’li kadınlar olarak savaşa, ranta ve yağmaya kaynak aktarma üzerine kurulu OHAL bütçesini kabul etmediklerini vurgulayan Mizgin, “Yıllardır yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelemizin, kadının eşitlik ve özgürlük mücadelemizin gereği olarak iş yerlerimiz başta olmak üzere, AKP’nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]