TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp KESK dönem sözcüsü Sait Baran, Eğitim Sen, BTS yöneticileri SES ve Diyarbakır TTB üye ve yöneticilerinin katılımı ile OHAL KHK lerinin sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yarattığı sorunlar ile ilgili hazırlamış olduğu raporunun kamuoyu ile paylaşılıldı.

Diyarbakır  Şubemiz yöneticisi Gülhan Tekin’ in yaptığı kısa bir değerlendirmeden sonra Diyarbakır Tabip Odası Eşbaşkanı Mehmet Şerif Demir basın metnini okuduğu metinde ;

‘’15 Temmuz sonrası çıkarılan Ohal KHK leri ile ihraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri toplum sağlığında telafisi imkansız sorunlara neden olmuş; özellikle hastanelerde yaşanan boşluklardan kaynaklı bazı bölümler kapatılmış, halk büyük mağduriyetler yaşanmıştır. Boşalan kadroların kalan sağlık çalışanları üzerinde yarattığı iş baskısı, sağlık hizmeti vermesi beklenen sağlık çalışanlarını da sağlıksız bir hale getirmiştir.

İhraç edilen sağlık çalışanlarının yaşadığı problemler hayatlarını kaybetmeye varacak sonuçlar doğurmuştur.’’ denildi.

Basın Metni İçin >>>

Rapor İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]