İSTANBUL ŞİŞLİ; SAĞLIKLI YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ ve BARIŞÇIL ÇALIŞMA ORTAMI

Facebook
Twitter
WhatsApp

09 Kasım 2017 tarihinde Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan işyeri temsilcimiz Nafel ARSLAN için sağlık emekçileri ve KESK’li İhraç arkadaşlarımızın da katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

İlk olarak KESK’lİ ihraç öğretmen arkadaşımız Sinan EŞİYOK söz aldı. Bir gecede yayınlanan KHK ile haksız hukuksuz bir şekilde işimizde ekmeğimizde edildik. Hala KHK ile işinde edilmeyen arkadaşımız Nafel ARSLAN ise işyerinde çalışma alanı daraltıp, mobing uygulayarak sindirilmeye çalışılmaktadır. Yeni KHK’lara zemin hazırlanıyor. İş yerlerimizde iktidarın, gücün istekleri doğrultusunda değil halkın talepleri olan herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık ve eğitim hakkı savunduğumuz için sindirilmeye çalışılmaktadır. Bizler buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şeklinde konuştu sonrası basın metni okumak için SES ŞİŞLİ ŞUBESİ Eşbaşkanı Abuzer ASLAN söz aldı.

Abuzer ASLAN; Bizler bugün burada sağlık alanında yaşadığımız  ardı arkası gelmeyen sonu  şiddet ve ölümlerle  sonuçlanan sorunlarımızı paylaşmak için bir aradayız.

ASLAN şöyle devam etti; AKP iktidarının kâr ve para hırsı nedeniyle yap-boz tahtasına çevirdiği performans sisteminin en kötü sonuçlarını son bir haftada 3 sağlık emekçisinin intiharıyla en acı şekilde yaşamaktayız.Oldukça kötü çalışma koşulları ozellikle asistan hekimlerin 32 saate varan aralıksız nöbet tutmaları,eğitim hastaneleri eğitim vermekten çok,idarecileri memnun etme,daha çok para kazandırma hedefi biz sağlık emekçilerinin sağlığını ciddi olarak tehdit etmektedir.

Hastanelerin son durumunu hakkında şöyle dedi; Hastanelerin artık tamamen bir işletme mantığı ile çalıştırılması, “ne kadar çok hasta o kadar çok para kazanma” hırsı biz sağlık emekçilerini her geçen gün biraz daha umutsuzluğa itip,bir daha öldürüyor. Daha çok hasta bakıp,daha çok para kazanma hırsı hastanelerde çalışanlar arasında ki iş barışını tamamen ortadan kaldırıp,mobing uygulanmasına neden oluyor.Bu hastanede çalışan arkadaşımız Nafel Aslan’da bu kotu çalışma koşullarından kaynaklı sık aralıklarla amirleri ve çalışma arkadaşları tarafından baskı ile karşılaşıp hakkında çok sayıda tutanak tutularak savunması istenmiştir.

ASLAN ayrıca İş ahlakı gereği kendi içerisinde çözülebilecek küçük detaylar dahi çok büyütülüp idarenin sürekli savunma isteyip, ardından verdiği cezalar ile arkadaşımız ciddi sorunlar yaşamaktadır. Şeklinde devam etti.

Ayrıca Abuzer ASLAN hastanelerde yaşanan şiddet ve darp vakalarına dikkat çekerek, sağlık kurumlarında neredeyse her gün çok ciddi darp ve şiddet olayları yaşanıyor. Hastanelerde basına dahi yansıyan oldukça tehlikeli iş güvenliği zaafiyetleri varken, hastaların muayene ve ilaç katkı payları had safhaya çıkmışken iktidar buna çözüm bulmak yerine, çalışanlara güvencesiz ve sağlıksız ortamlarda çalışmayı dayatıp sağlık alanını taşeron cennetine çevirmiştir. Şeklinde konuşmasını devam etti.

ASLAN; Bu kadar yoğun bir iş yükü varken iktidar buna çözüm bulmak yerine, çalışanlara güvencesiz çalışmayı dayatıp sağlık alanını taşeron sistemi ile yönetmektedir.Varılan kalifiye kadroları kendinden olmayanı terörist ilan edip arkası gelmez KHK’la kamudan ihraç edip binlerce kamu emekçisini açlık ve sefalet ile yüzyüze bırakmaktadır.İhraç edilen binlerce kamu emekçisinin hiçbir talebini dinlemeye dahi tahammül göstermediği gibi çözüm olarak direnenlere cezaevlerini reva görmektedir. Şeklinde sözlerine devam etti.

ASLAN; İktidara ve yetkililere söyle seslendi.

— Ülke genelinde yürüttüğünüz kirli ve savaş yanlış politikalarınızdan vazgeçin,

— KHK ile işinden edilen binlerce kamu emekçisini görevlerine iade edin.

— Sosyal devlet ilkeleri gereği,sağlık ve eğitimin kamusal hizmet görüp

ticarileşmesini durdurun.

–Yaşamın tüm alanlarındaki anti demokratik uygulamalarınızdan vazgeçin..

Söylem ve uygulamalarınız ile sağlık çalışanlarını hedef olarak göstermekten vazgeçin, çünkü sağlık alanında yaşanan ve sonu bazen ölümlerle sonuçlanan her türlü şiddetin, son yıllarda sayıları artan emekçilerin intiharlarının sorumlusu sizsiniz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın SES

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]