2018 yılı ASPB’nın bütçe görüşmeleri öncesi kamuoyunu bilgilendirmek ve taleplerimizi dile getirmek için basın toplantısı yapıldı. Basın metni öncesi Şube Eş Başkanı Deniz TOPKAN değerlendirme yaptı. Genel Merkez tarafından hazırlanan basın metnini Şube EŞ Başkanımız Amine İMRET okudu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]