Antalya Şubemiz Meclis komisyonunda görüşülecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Antalya Şube Eş Başkanımız Nazmiye ŞAHİN, 2018 yılında merkezi bütçeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ayrılan payın yüzde 4’ten yüzde 3.5′ düştüğünü kaydetti. Bakanlık bütçesinin yüzde 84’ünün ise Bakan Sayan’ın ifadesine göre sosyal yardımlar için tahsis edildiğine dikkat çeken Şahin, AKP hükumetinin bu yatırımlarla bağımlılık mekanizmasını güçlendirmek istediğini vurguladı.

Şahin, nitelikli ve gerçek bir sosyal hizmet hakkı ve emekçilerin insanca çalışma ve yaşama hakları için önerilerini şöyle sıraladı:

* Sosyal hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak sunulması, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve anadilinde hizmete ulaşması sağlanmalıdır.

* Anne-çocuk ve kadın sağlığı konusundaki tüm hizmetler, özellikle de koruyucu sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.

* Çocuk evleri konusunda dinci cemaatlerle imzalanan ve kimsesiz çocuklarımızı gerici vakıfların eline teslim eden tüm protokoller acilen iptal edilmelidir!

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışan çocuk eğiticilerinin kadrosu genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır; meslek guruplarının meslek tanımları ve meslek sınırları alanda örgütlü sendikalar ve meslek örgütleri ile yeniden yapılmalı; “sosyal çalışma görevlisi” adı altında yapılan tanımlama ve görevlendirmeler iptal edilmeli; sosyal çalışma görevlisi adı ile meslek guruplarının kendi görevleri dışında çalıştırılmalarına neden olan düzenlemeler iptal edilmelidir.

* Acilen Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.

* 50 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde, transların da yararlanabileceği en az bir kadın sığınağı/yaşam evi, 10 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde en az bir danışma merkezi, her 20 bin kadın için bir tecavüz kriz merkezi açılmalıdır.

* Bakanlığa bağlı kurumlarda 24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılmalı; kreşler 0-3 yaş çocuk grubunu da içerecek şekilde düzenlenmelidir. Bu kreşlerden istihdam biçimi ve meslek ayrımı olmaksızın tüm emekçilerin yararlanması sağlanmalıdır.
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]