Sendikamızla birlikte Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nden  oluşan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi’,  21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapıldı.

Kongrede Sağlıkta Dönüşüm Programının ve tüm sağlık çalışanlara yönelik taşeronlaştırma  uygulamalarının sağlık çalışanlarının mesleki risklerini daha da ağırlaştırarak çözümü zorlaştırdığı belirtilirken şiddet başta olmak üzere ağırlaşan mesleki risklerin çözümü için tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin gerekliliği vurgulandı.

Yabancılaşmanın temel bir başlık olarak öne çıkması ile bunu aşmanın yolu olarak da  örgütlenmek ve mücadele etmek olarak tanımlandı.

SES Sendika Okulu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği modülü çalışma grubu Kongreye 6 posterle katıldı.

Sendikaların Toplu İş Sözleşmeleriyle Sağlık Çalışanlarının Sağlığının Ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı >>>

Hemşire Sayısının Hemşirelerin Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkileri >>>

Psikososyal Sağlığımız İçin Kreş İstiyoruz >>>

Bir Üniversite Hastanesinde Risk Değerlendirmesi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar >>>

Kamu Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kurumlarında İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi >>>

SES  Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sağlığı >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]