İSTANBUL’DA ŞEHİR HASTANELERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI VE PLANLAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Sendika okulu olarak ilk atölye çalışmasını 14 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 10:00-17.30 saatleri arsında  47 arkadaşımızın katıldığı ‘Şehir Hastaneleri Atölye Çalışması ve Planlaması’ başlığı altında gerçekleştirdik.

Atölye çalışmamız üç oturum şeklinde planladık. 1.oturumun ilk bölümünde sırasıyla görev alan aktivistlerimiz, KÖO ve şehir hastaneleri,Dünya Şehir Hastaneleri Deneyimleri (ispanya,İngiltere,Portekiz,AB ülkeleri,Afrika ve Latin Amerika),Türkiye’de yapılmış ve yapılması planlanan Hastaneler Konulu slaytlar ile sunumlar yapıldı.

1.oturumun ikinci bölümünde ise taşınması planlanan hastanelerin tarihi,Tarihsel anlamada hastaneler ve mekan tartışmaları konularının işlendiği konular görev alan aktivistlerimiz tarafından derinlikli anlatıldı. sonrasında ise ‘sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve şehir hastaneleri’,’şehir hastaneleri ve sağlık çalışanları’ başlığı da birinci oturumun son bölümünde işlenen bir başka konu oldu.

Verilen yemek arasından sonra geçilen ikinci oturumun ilk başlığı ise ‘ SDP ve Emeğe saldırılar bağlamında şehir hastaneleri’ konusu idi,sonrasında da ‘ Devletin yeniden yapılandırılması ve kamu işletmeciliği bağlamında şehir hastaneleri’ konuları işlendi. Bu oturumun son bölümünde de Akademiysen Fuat Ercan salona ‘Şehir Hastaneleri Ekonomik politiği’ ni anlattı.

Atölye çalışmamızın son oturumu olan forum kısmında da Menderes Hocamızın kolaylaştırıcılığında bütün bu bilgiler ve veriler ışığında gerek 16-17 Aralık da yapılacak olan şehir hastaneleri Türkiye Çalıştayı’na gerekse uzun vade de önümüze koyduğumuz görevlerle ilgili çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda yol alma kararlılığı ile atölye çalışmamızı sonlandırdık.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]