2017

MAHMUT KONUK’UN GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK HAKKI

Sendikamız MYK eski üyesi, İnsan Hakları Derneği eski yönetici ve üyesi olan Mahmut Konuk’un, “polisin hedefi konumunda bulunan kişiler” arasında olduğunun belirlenmesi ile ilgili İnsan Hakları Derneğiyle ortak  basın toplantısı düzenledik. Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Gönül Erden okudu.  Basın toplantısına HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet

Devamı »
Genel Merkezden

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VI. ULUSAL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Sendikamızla birlikte Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nden  oluşan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi’,  21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content