SES TOPLU SÖZLEŞMEYE “GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYELİM” SLOGANI İLE HAZIRLANIYOR..

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Kamuda çalışan 2 milyondan fazla kamu emekçisinin yanı sıra milyonlarca emekli ve ailelerini ilgilendiren toplu görüşme süreci bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek.

2018-2019 yıllarını kapsayacak olan bu toplu görüşmelerde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mali ve özlük haklarının önemli bir kısmı belirlenecek.

SES, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri ile birlikte toplu görüşme sürecinde yapacağı eylem/etkinlik programını kamuoyu ile paylaştı.

Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara gerçekleştirdi.

“Gerçek bir toplu sözleşmeden bahsedebilmek için TİS’e taraf olan sendikaların iktidardan ve sermayeden bağımsız olması gerekmektedir; oysa ülkemizde yetkili sendika olan ve TİS’i imzalayan Memur-Sen’in böyle bir bağımsızlığı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.”  diyerek açıklamayı yapan Kara,

“Bu yıl gerçekleşecek olan toplu sözleşme görüşmeleri OHAL koşullarında, sendikal faaliyetler ve kamu emekçilerinin üzerinde baskının alabildiğine arttığı, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının artarak biriktiği, ayrıca haklarımıza yönelik yeni kapsamlı saldırıların gündemde olduğu bir süreçte gerçekleştirilecektir. KHK’lar ile 100 binden fazla kamu emekçisinin bir gecede, herhangi bir gerekçe dahi gösterilmeden ihraç edildiği ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin fiilen ortadan kaldırıldığı bir süreçte gerçekleşecektir. Kamu emekçilerinin zaten sınırlandırılan iş güvencesinin tamamen kaldırılması için kamu personel rejiminde ve 657 sayılı yasada kalıcı düzenlemeler yapılarak, KHK’lar ile oluşturulan güvencesizliğin yasal olarak kalıcı hale getirilmesi planlandığı, bu yönde mevzuat hazırlıklarının sürdüğü bir süreçte toplu sözleşme görüşmeleri yapılacaktır. Önceki Sağlık Bakanlarından olan, şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu da bu kapsamlı saldırıyı “memurluk tapulu mal gibi olmayacak” diyerek özetlemiş, hem gerçekleri çarpıtmaya çalışarak sonsuz bir iş güvencesi varmış gibi kamuoyunu yalıtmaya çalışmış, hem de aslında ne yapmak istediklerini açık olarak ifade etmiştir.“ diyerek sözlerine devam etti.

Kara, basın açıklamasını

“Gerçek bir toplu sözleşme ve grev hakkı için,

 KHK’lar ile hukuksuz şekilde ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine geri dönmeleri için,

 Sendikal haklar üzerindeki her türlü baskının kaldırılması için,

 İş güvencemize yönelik her türlü saldırıya, kamu personel rejiminde bu yünde yapılmak istenen her türlü düzenlemeye karşı iş güvencemize sahip çıkmak için,

 İnsanca yaşayacak bir ücret için,

 Temel ücretimizin artırılması için, Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması için,

 Fiili hizmet süresi zammı/yıpranma hakkının talebimiz doğrultusunda çıkarılması için,

 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreşler sağlanması için,

 Sağlıkta şiddet yasası çıkartılması için,

 Performans sisteminin kaldırılması için,

 Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine uygulanan ayrımcılık, mobbing, baskı ve şiddete son verilmesi için,

 Yönetim kademeleri için pozitif ayrımcılık ilkesi gözetilerek kadın kotaları getirilmesi için,

 Sağlıkta cepten ödemelerin kaldırılması için,

 Sosyal hizmeti bir “lütuf” haline getirilen uygulamaların kaldırılması için,

 Sağlık ve sosyal hizmetlerin kamusal hizmetler olarak ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sunulması için toplu sözleşme görüşmeleri sürecine en etkili şekilde katılmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.diyerek tamamladı.

 

Basın Açıklaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]