Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun il ve ilçelerdeki hizmet birimleri olan toplum sağlığı merkezlerinde personel dağılım cetvelinde oynama yapılarak PDC fazlası gösterilen yaklaşık 2 bin sağlık emekçisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hizmet birimlerine resen ve keyfice atanmıştır. Bu atamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı yeni personel almadığına, KHK’larla 6 binden fazla personel ihraç ettiğine, Türkiye’nin nüfusu sürekli arttığına yani hizmet ihtiyacı artarken personel sayısının yeterli olmadığı bir ortamda nasıl oluyor da personel dağılım cetveli ile oynayarak PDC fazlası personel yaratabiliyor? Kamu hizmeti anlayışında bu denli keyfi işlemlerin yapılmaması gerekir. Sağlık Bakanlığı’nı kamu sağlık hizmetinin nitelikli olarak verilmesi için bu keyfi işlemleri geri almaya davet ediyoruz.

Özellikle yaz aylarında personelin izin kullandığı ve bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğu bir dönemde böylesi personel ayarlamaları ile oynamak halk sağlığı bakımından da oldukça tehlikelidir. Anlaşılan Sağlık Bakanlığı bunun farkında değildir. Birinci basamaktan personel azaltışına gitmesi Sağlık Bakanlığın birinci basamak sağlık hizmetlerine bakış açısını da göstermektedir.

PDC fazlası gösterilen personelin hangi kriterlere göre tayin edildiği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre atamalarda temel ilkeler 5.maddede belirtilmiş olup, hizmet puanının belirleyici olduğu esas alınmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre birçok yerde hizmet puanı ve geçerli mazeretler dikkate alınmadan birçok personel resen ve keyfice atanmış ve böylece Bakanlık kendi yönetmeliğine de uymamıştır. Esasen Sağlık Bakanlığı OHAL koşullarında OHAL’in sebep olduğu hukuksuzluğa ayak uydurmuş, tamamen keyfi bir yönetim anlayışı sergilemiştir.

Sendikamız bu duruma itiraz etmekte olup, gerekli itirazı Sağlık Bakanlığı’na bizzat yapacak ve mağdur olan üyelerinin hukuksal yollara başvurması halinde gerekli hukuksal desteği verecektir. 03.07.2017

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]