MANİSA’DAKİ ZEHİRLENMELERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Manisa’daki askerlerin defalarca yaşadığı besin zehirlenmeleri ile gündeme gelen ve hükümet kanadınca da suçsuz çıkarılmaya çalışılan Rota Yemekçilik; yandaşlık, taşeronlaştırma, denetimsizlik ve halkın sağlığını hiçe sayma temelli yürürlükteki zihniyetin resmidir.

Resmi internet sitesinde İstanbul ve Ankara’da bulunan pek çok hastaneyi referans gösteren şirket, pek çok resmi kuruma yemek dağıtımı yapmaya devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin sorumlu kurumları görevlerini yerine getirmelidir; kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermeye devam etmek yerine söz konusu şirketle ilgili hukuki bir girişimde bulunmalıdır. Mevcut anlaşma feshedilmelidir.

Yemek hizmeti başta olmak üzere kamu sorumluluğunda olması gereken diğer hizmetlerin hizmet alımı yoluyla özel şirketlere devredilmesine son verilmelidir.

Yetkili kurumları sorumluluklarını yerine getirmeye ve toplumda infiale sebep olan bu durumun soruşturulmasında tüm aşamaları şeffaflık içerisinde kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Taşeron sağlığa zararlıdır, taşeron kaldırılmalı, taşeronda çalışan emekçiler kadroya alınmalıdır.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren bu ve benzeri konularda sendikaların da içinde bulunduğu bir kurul tarafından denetim sağlanmalıdır.

İş güvenliği ve sağlığı yasasını 2020’ye erteleyen, çalışanların ve halkın sağlıklı yaşam hakkını hiçe sayan anlayıştan derhal vazgeçilmelidir.

İş yerlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı kurulları gerçek anlamda işlerlik kazanmalıdır.

http://rotayemekcilikas.com/referanslar.asp

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]