Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak başta çalışma hayatının tüm sorunları olmak üzere Olağanüstü Hal uygulaması ve sonrasında çıkardıkları Kanun Hükmündeki Kararnamelerle hayata geçirilen antidemokratik uygulamalara karşı birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları”nı gerçekleştirdik.

Bugün (28.11.2016 Pazartesi) Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde yapmış olduğumuz basın açıklamasında “OHAL SAĞLIĞA ZARARLIDIR” dedik.

Basın Açıklamasını sağlık alanındaki örgütlü emek ve meslek örgütleri adına TTB Genel Sekreteri Sezai Berber gerçekleştirdi.

Berber, “15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirmek isteyen siyasi iktidar, OHAL ilanı ve sonrasında çıkarmış olduğu Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), parlamentoyu bypass ederek otoriter yönetim anlayışını toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır.

Darbe girişimini fırsata çevirmek isteyenler, KHK’lerle kamu hizmetlerinde kendileri gibi düşünmeyenleri tasfiye ediyor.” diyerek sözlerine başladı.

“Sağlık alanındaki meslek gruplarının özlük hakları bir bir yok edilirken, var olan meslek yasaları ya uygulanmıyor ya da meslek yasası talepleri görmezden gelinmeye devam ediyor.

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken, çocuk istismarını engellemek yerine artmasına neden olacak yasal düzenlemeler ile taciz, tecavüz ve şiddetin meşrulaştırılması sağlanıyor.

Hak talep etmenin, muhalefet etmenin suç kapsamına sokulamayacağını ve OHAL uygulamalarının da sağlığa zararlı olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Yaşamın her alanında adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi talep ediyoruz. Emeğin kazanılmış haklarının iyice budandığı, sendikalar, meslek odaları/dernekleri üzerindeki baskının yoğunlaştığı, toplumsal muhalefete yönelik cadı avının derinleştiği, kadınların yoğun şiddete maruz kaldığı, çocukların savaşa ve istismara karşı korunmasız kaldığı ve ifade örgütlenmesinin yok sayıldığı bir ortam sağlığa zararlıdır.

Bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali ne yazık ki, ortadan kalkmıştır.” diyerek sözlerini sürdüren Berber,

“Bizler insanların mutluluğu için gece gündüz demeden günün yirmi dört saati sağlık hizmeti sunanlar olarak;

Siyahın karşısında beyazdan,

Savaşın karşısında Barıştan,

Ölümün karşısında yaşamdan yana olmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın Açıklaması sonrasında sözü alan sendikamız adına Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’de “15 Temmuz darbe girişimine lütuf diyenler, bunu kendileri için fırsata çevirdiler. Biz kandırıldık diyerek kendilerine prim yaptılar. OHAL’i kendileri için kullanarak KHK’larla yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisini ihraç ettiler. Aynı kişiye 3 ayrı KHK ile ihraç ederek becerisizliklerini ve düşmanca tutumlarını sergilediler. Ama herkes bilsin ki biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz. Çünkü haksızsınız. Biz mücadelemizden hiç bir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.” diyerek mücadeleden vazgeçilmeyeceğinin vurgusunu yaptı.

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası adına Genel Sekreter Gürsel Kaya’da “15 yıldır bu ülkeyi yönetenler emekçilerin alınterini ne istediniz de vermedik diyerek parsel parsel dağıttılar. Bu ülkenin işçilerini emekçilerini susturmak için KHK çıkartarak açlıkla terbiye etmek istiyorlar. Kabul etmiyoruz. Bu ülkede barış içinde insanca ve kardeşçe yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.” Dedi.

Basın Açıklaması İçin>>>

28kasim2016ankara3

28kasim2016ankara1

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]