Kanun Hükmündeki Kararnamelerle hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerimizin işe geri dönüş talepli davalarını  idare mahkemelerine açtık ve açmaya da devam ediyoruz.

16 Kasım tarihinden itibaren başlattığımız dava açma süreci, dosyalardaki eksik bilgiler tamamlandıkça açılmaya devam ediyor.

İdare mahkemelerine yapılacak başvurulardan sonra, avukat arkadaşlarımız tarafından bu sefer de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) dosyalarının hazırlığına başlanacak ve AHİM’e başvurular yapılacaktır.

Bu sürecin sadece hukuksal mücadele ile kazanılamayacağını biliyoruz. O nedenle de bir taraftan hukuksal süreç işlerken diğer taraftan da dayanışma ve mücadeleyi yükseltiyoruz.

Bilinmelidir ki; binlerce üyesi ihraç olan kontra sendikalar üyelerine kapılarını kapamış sırtlarını dönmüşlerdir.  Kontra sendikalara üye olanlar veya herhangi bir sendikaya üye olmayan ihraç edilmiş kamu emekçileri de, sendikamızın internet sitesindeki dilekçe ve başvuru formlarından yararlanarak itiraz ve dava süreçlerini işletiyorlar.

Yani sendikamız yol göstermeye devam ediyor…

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]