Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasının başlatmış olduğu “taşerona kadro” nöbetinin 7. Haftasını Dev Sağlık İş’le beraber sendikamız ve TTB gerçekleştirdi.

3 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de İstanbul Kadıköy İskele Meydanında başlayan oturma eyleminde sendikamız adına söz alan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, “bizler gece gündüz demeden günün yirmidört saati sağlık  hizmeti üretenler olarak, yıllardır sağlık alanında çalışan tüm emekçilerin çalışma koşulları ve ücretlerinin yanı sıra statülerinin de eşit ve adil bir biçimde düzenlenmesin gerektiğini ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz.” diyerek konuşmasına başladı.

“Seçim dönemlerinde siyasi partiler bizim bu talebimizi seçim yatırımı olarak görüp, vaadlerde bulunuyorlar.

Hele hele son genel seçimlerde tüm ama tüm siyasi partiler taşerona kadro sözü verdiler. Seçimler bitti unuttular verdikleri sözü. Şimdi bir sonraki seçime kadar kendileri için kaldırdıkları parmaklarını bizim için kaldırmayacaklar,

Ama bilsinler ki, birbirimizin ve hastalarımızın diline, dinine, cinsine, etnik kökenine bakmadan, kadrolu, taşeron, sözleşmeli demeden nasıl ki hasta kurtarma eylemini gerçekleştiriyorsak, güvenceli iş ve insanca yaşam için de ellerimizi biran olsun bırakmadan dim dik karşılarında durmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Sonrasında TTB adına Taner Gören ve DİSK Genel Sekreteri/Dev Sağlık İ Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da konuşmalarında taşeron uygulamasından vazgeçilmesi, güvenceli iş için mücadele vurgusunda bulundular.

taseronakadro1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]