“İŞİD katliam yapıyor, katliam yapanlar değil, katliamı protesto edenler cezalandırılıyor…

 Katliamlara sessiz kalmayacağız..”

20 Temmuz 2015 günü 33 gencin yaşamını yitirdiği Suruç Katliamını protesto etmek için KESK’in kararı doğrultusunda Ağrı’da 21 Temmuz 2015 günü basın açıklamasına katılan sağlık emekçileri ile 16 Ağustos 2015 günü Ağrı Dağı Eliköyü Mezrası Barış Çadırını ziyaret üye ve yöneticilerimiz memuriyet men cezasının verilmesini protestosu için bu gün(11.05.2016)Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Genel Merkez binamızda basın toplantısı yaptı.

Saat 12.00 da başlayan basın toplantısına Ceza alan arkadaşlarımızı temsilen Ağrı Şube Eş başkanımız Gülistan İçer ve Berivan Alptekin, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse , Genel Sekreter Hasan Toprak ,Mali Sekreter Ramazan Gürbüz  ve Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, sendikamız MYK üyeleri, TTB Konsey Başkanı Beyazıt İlhan ve Eğitim Sen MYK üyelerinden Mesut Fırat ve Ebru Yiğit katıldı.

Ortak açıklamayı Eş Başkanımız Gönül Erden yaptı. Toplantıya katılan KESK Eş Genele Başkanı Şaziye Köse, TTB Konsey Başkanı İlhan Beyazıt ve Ağrı Şube Eş Başkanı Gülistan İçeri  kısa birer konuşma yaptılar.

Eş Genel Başkanımız  Gönül Erden basın açıklamasında; “…Anayasa uyarınca kabul edilen uluslar arası sözleşmeler ve çeşitli yasalarca güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve gösteri hakkı hiçe sayılarak devlet memurluğu görevine son verilen arkadaşlarımızın durumunu anlatmak ve siyasal iktidarın bu hukuk dışı tutumunu protesto etmek için bulunmaktayız..

Yüksek Disiplin Kurulları kamu görevi ile ilgili olmayan ve kamu görev yerini ilgilendirmeyen bir gösteri ile ilgili olarak devam eden adli soruşturma sürecini beklemeden acelece karar vermiş, yetkilerini kötüye kullanmışlardır. Bu suçtur.

Konuyu uluslar arası platformlara taşıyarak sözleşmeler ekseninde kurulan mekanizmaların harekete geçmesini sağlayacağız. AKP iktidarının bu saldırısına alet olan ve kanuna aykırı davranan başta mülki amirler olmak üzere tüm kamu görevlilerini uyarıyor ve AKP iktidarının “kanunsuz emirlerine” uymamaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki bu iktidar anlayışı uzun sürmeyecek ve demokratik mücadelemiz kazanacaktır. ….”  dedi.

TTB Konsey Başkanı Beyazıt İlhan yaptığı konuşmada; “… yaşananlar demokratik bir ülkede yaşanması mümkün değildir. Son dönemlerde anti demokratik uygulamalar artarak devam etmektedir. Ancak laik, demokratik barış içinde bir arada yaşama mücadelemiz devam edecektir..” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse yaptığı kısa değerlendirmede; “ bu soruşturmalarda talimat veren ve karar alan örgüt aranıyor. Açıkça ifade ediyoruz katliamlar a karşı kararı alan ve talimatı veren örgütte KESK tir. Oyun oynamasınlar, sudan gerekçelerle yürütülen bu soruşturmalarla açıkça suç işlenmektedir. Ve bize geri adım attırılmaya çalışılmaktadır. Buna gücünüz yetmez..”dedi.

Ağrı Şube Eş Başkanımız Gülistan İçer ise; “tüm bu saldırılar yürüttüğümüz emek, barış ve demokrasi, mücadelemize yöneliktir. Baskıyla bizden biat etmemiz talep ettirilmektedir. Ancak biz emek, demokrasi ve barış mücadelesindeki kararlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz….” dedi.

Basın Açıklamasını İndirmek İçin >>>

 

istenatmalar5

istenatmalar4

istenatmalar2

istenatmalar1

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]