GAZİANTEP ÖĞRENCİ KOMİSYONUMUZ “SAVAŞ VE SAĞLIK” KONULU PANEL DÜZENLEDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gaziantep Şube Öğrenci komisyonumuz ve Antep Özgür Genç Sağlıkçılar Meclisi’nin 07 Mayıs 2016 tarihinde birlikte düzenlediği “Savaş ve Sağlık” konulu panel İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda gerçekleşmiştir.

Moderatörlüğünü Ruken Altunlı’nın (SES Öğrenci Komisyonu üyesi) yürüttüğü panelin katılımcıları  Mehmet Zencir (SES Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi), Mesut Balcan  (Antep Ekoloji Meclisi üyesi) Ahmet Zengil (SES Öğrenci Komisyonu üyesi) idi.

Panel başlamadan önce MYK üyemiz Fikret Çalağan; “SES in geçmişten bu güne temel savunularından biri BARIŞ olmuştur. Sağlıklı olma halinin kendisi özgür olma haliyle ilişkilidir. ogrencipanel3Özgürlük kendini gerçekleştirmektir. Kendini gerçekleştirmeyen birey/toplum sağlıklı olamaz. Özgürlük ve sağlık barışla mümkündür. Yaşam hakkını ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir saldırı anlamına da geldiğinden savaşı savunan sağlıkçı olamaz. Ülkemizde yaşanan savaşa ilişkin  başta SES olmak üzere çok sayıda ağlık örgütü çeşitli etkinlikler yürütmüşlerdir. Beyaz bayrak eylemleri, sağlık koridorunun açılması vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Yaşamak ve yaşatmak için,  yaralılara müdahale etmek veya sağlık hizmetine ihtiyacı olana  hizmeti ulaştırmak/ ulaşmasını sağlamak için sağlık emekçileri büyük emek sarfetmişlerdir. Bu görevlerini yerine getirmek isterken Aziz, Şehmus ve Eyüp arkadaşlarımız özel harekat polisinin saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. Arkadaşlarımızı anıyor, onlara verdiğimiz sözümüzün gereği barış mücadelesine devam edeceğizi ilan ediyoruz…” biçiminde bir giriş konuşması yapmıştır.

Panelde;

Ahmet Zengil  sağlıksızlığı oluşturan temel unsurların başında iktidarın geldiğini,   iktidarın ise savaşla kendini topluma kabul ettirmeye çalıştığını ifade etmiştir.

Mesut Balcan  savaşın doğa üzerinde yarattığı tahribatın dünyamızı yaşanamaz kıldığını  ve nesiller boyunca insanlığı etkilediğini belirtmiştir.  Doğa üzerindeki tahakkümün insan üzerindeki tahakkümü arttırdığını ifade eden Balcan savaşa karşı uzun soluklu bir mücadelenin ekolojik bir bakış açısıyla mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Mehmet Zencir ise “biz sağlıkçılar siyasi ve akademik olarak savaş bir halk sağlığı sorunu olduğu için karşı çıkmalıyız. Halk sağlığı emekçileri, savaşa karşı uyarı görevi yerine getirmek zorundadır. Halk sağlığı, sadece savaş ve sonrası ile ilgilenmez. Aynı zamanda savaşın çıkış nedenleri konusunda da uyarı görevleri  vardır. Bu görev siyasal nedenler üzerinde durmaktır. Ancak siyasal iktidarlar ise sağlıkçıları sadece biyolojik nedenlerle ilgilenmekle sınırlı tutmak taraftarıdır. Bu bir sınırlama olmakla birlikte barış mücadelesinden bizi uzak tutmak amacı taşımaktadır” şeklinde aktarımda bulunmuştur.

Panel soru cevap bölümüyle tamamlanmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]