BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmeliğin çeşitli maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için sendikamız Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 15.Dairesinin 2014/5212 E sayılı ve 06.04.2015 tarihli YD kararı ile yönetmeliğin 8.maddesinin 1.bendi yönünden YD kararı verilmişti. Diğer maddeler yönünden yaptığımız itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2015/1270 YD itiraz nolu ve 27.01.2016 tarihli kararı ile yürütmesinin durdurulmasını istediğimiz maddelerin tamamı hakkında YD kararı verilmiştir.

Kararı İndirmek İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]