Yine Sağlık Sen Yine AKP Yine Fiyasko! Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkımızı İstiyoruz! Alacağız!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Yine Sağlık Sen Yine AKP Yine Fiyasko!

Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkımızı İstiyoruz! Alacağız!

Fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık emekçilerinin aynı zamanda sosyal hizmet emekçilerinin de en önemli sorunlarından biridir ve başka meslek grupları bu haktan faydalanırken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yıllardır kapsam dışı tutulması ise son derece adaletsiz bir tutumdur. Sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet süresi zammı talebi ise öncesinde olduğu gibi son Toplu Sözleşme’de de, yetkili Sendika nezdinde de bir kez daha yok sayılmaktadır.

Sağlık emekçilerinin fiili hizmet süresi zammı konusundaki ısrarcı yaklaşımı sonucunda bakanlık harekete geçmek zorunda kalmıştır. Ancak oyalama taktiği yine devrededir. 2016-2018 TİS hükümlerinde “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması yönünde çalışma yapılacağı” yer almıştır.

14 Mart Tıp Bayramını Van’da Sağlık Bakanı ile kutlayan Başbakan Davutoğlu konuşmasında sağlık çalışanlarının tuttuğu nöbet saatine göre 90 güne kadar fiili hizmet zammından yararlanacaklarını, 3 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebileceklerini ifade etmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bir çalışma olmasa da gerek Başbakan’ın açıklaması gerekse basına yansıyan haberlerden anlaşıldığı kadarıyla yapılması planlanan düzenleme, yıllardır fiili hizmet zammı isteyen sağlık emekçilerini yeniden oyalamaktan başka bir anlam taşımıyor.

Basına yansıdığı kadarıyla Sağlık Bakanlığı’nın çalışmasına göre;

 

-Doktor ve hemşirelerin sadece mesai saatleri dışındaki nöbet kapsamında ‘yıpranma hakkından’ yararlandırılması planlanmaktadır.

-1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar en fazla 2,5 yıl erken emekli olabilecekler.

-Mesai saatleri dışında ayda 7 gün 8 saat nöbet tutan bir sağlık emekçisinin 2,5 yıl erken emeklilik hakkı elde edebilmesi için 82 yıl çalışması gerekecek.

-Nöbet tutmayan sağlık çalışanları yıpranma hakkından yararlanamayacak.

– Asistan hekimlerde yaygın olan 24 saat esasına göre nöbet tutanlar ise sadece mesai dışındaki 15 saatlik bölüm için bu düzenlemeden yararlanabilecekler.

 

Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Sen’in, sağlık emekçilerini yıllarca oyaladıktan sonra yaptığı düzenleme tam olarak budur!

 

 

Sağlık emekçileri olarak şiddetle, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere rağmen hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bunların yanı sıra nöbet, vardiya, aşırı çalışma, çalışma süresinin uzunluğu ve düzensizliği, fiziksel ve ruhsal yoğunluk ve strese bağlı oluşan alkol ve ilaç bağımlılığı, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının sonucunda gelişen “psiko-sosyal sorunlarımız” söz konusudur.

2014 yılı Mayıs ayında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl şeklinde fiili hizmet zammı uygulanması için “talimat” vereceğini açıklamış ve 7 Haziran seçimlerinden hemen önce 2015 Mayıs ayında Hükümet tarafından yapılan açıklamada bu konuda kesinlikle bir düzenleme yapılacağı belirtilmişti. Gelinen noktada 5 yıla 1 yıl değil, 33 yıla 1 yıl fiili hizmet zammı getirilmektedir. Sağlık emekçileri başka konularda olduğu gibi fiili hizmet süresi zammı konusunda da Sağlık Sen ve AKP tarafından yıllardır oyalanmaktadır.

Sağlık ve sosyal hizmet işkolu “ ağır ve tehlikeli işler” kapsamında olduğu için Fiili Hizmet Süresi Zammı Talep ediyoruz, bu aynı zamanda bir haktır.

Fakat AKP Hükümeti ve Sağlık-Sen ise fiili hizmet süresi zammını içeriğini boşaltmakta ve sadece fazla mesai karşılığında bu haktan yararlanmayı getirmektedir. Verilen kırıntı ile çalışanların sağlığını bozacak daha çok çalışma dayatılmaktadır.

Sağlık emekçileri- olarak taleplerimiz gayet net! Yaşamsal bir hizmet olan sağlık hizmetini üretirken sağlığımızdan olmamak için “oyalanmak” değil, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet süresi zammı talebi, çalışanların tamamını kapsayan ve taleplerimizi karşılayan düzenlemelerle yerine getirilmelidir.

Sendikamız, şube ve temsilciliklerimiz fiili hizmet süresi zammıyla ilgili olarak yapılması gereken yasa değişikliğini daha önce Bakanlıkla paylaşmıştır. Bakanlığın sağlık emekçilerinin taleplerini yok saymasına izin vermeyeceğiz. Hakkımız olan fiili hizmet süresi zammı için mücadeleyi büyüteceğiz.

 

FİİLİ HİZMET BROŞÜR İÇİN >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]