Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 4/b’lilerin SGK prim kesintisi iadesine ilişkin kendi kararını maddi hata olduğu gerekçesiyle kaldırarak Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinin kararını bozdu.

Bilindiği üzere 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden yapılan sigorta pirimi kesintilerinin geri ödenmesine ilişkin Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nde açılan dava olumlu sonuçlanmış ve Yargıtay 21.Hukuk Dairesi tarafından da bu karar onanmıştı.

Sendikamız tarafından yapılan hukuksal değerlendirmelerde Yargıtayın görüş değiştirme ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtilerek üyelerimizin hemen dava açarak herhangi bir hak kaybına uğramamaları ve ileride mağdur olmamaları için kararla ilgili hukuki netlik oluşmasının beklenmesi önerilmişti.

Bu süre içerisinde 4/B’li olarak çalışanlar bizim dışımızdaki sendikalar tarafından sürekli olarak yanlış ve eksik bilgilerle yönlendirilmiş, gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmuştur. Açılan davaların kesin kazanılacağı, hatta SGK Kurum Başkanı ile görüşme yapıldığı ve dava açmadan ödeme yapılacağı gibi dayanaksız bilgilendirmeler yapılmış, sorumsuzca yürütülen bu süreçlerle sürekli bir karmaşa oluşturulmuştur.

Konuyla ilgili son olarak Yargıtay 21. Hukuk Dairesi SGK’nin maddi hatanın düzeltilmesi istemini kabul ederek 10.03.2016 tarihli kararıyla dairenin eski kararını kaldırarak Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nin SGK primlerinin iade edilmesi gerektiğine dair kararını bozmuştur. 

Dolayısıyla, Yargıtay’ın görüş değiştirme ve kararın değişebileceği yönündeki öngörümüz doğru çıkmış, Yargıtay kararı değişmiştir. 

Özellikle zamanaşımı problemi yaşama ihtimali nedeniyle dava açmaya hazırlanan üyelerimiz olduğu bilinmektedir.  Yargıtay’ın yeni kararının ardından üyelerimize ve tüm sağlık emekçilerine prim kesintilerinin iadesi için dava yoluna başvurmamalarını öneriyoruz. Bu durumda, dava açma hazırlığı içinde olan üyelerimizin ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve dava açmamaları yönünde uyarılmaları önemlidir.

Yargıtay’ın görüş değişikli,yargı kararlarını emekçilerin mücadelesinin aracı olarak değil, hak kaybına neden olma pahasına kısa süreli propagandanın aracı olarak kullanan promosyoncu, pazarlıkçı sendikacılık çizginin iflasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.  4/B’lilerin bahsi geçen konuda karşı karşıya kaldığı durumda Sağlık-Sen ve Türk-Sağlık Sen başta olmak üzere bizim dışımızdaki Sendikaların emekçileri düşünmeden sorumsuz yaklaşımları karşısında Sendikamızın ısrarla konu hakkında doğru bilgiyi paylaşma ve emekçilerin yararını gözetme konusundaki ısrarı bir kez daha ortaya koyulmuş bulunmaktadır.

Konu hakkında yeni bir gelişme olması halinde şube/temsilciliklerimize bilgi verilecektir. Fiili hizmet zammı, insan onuruna yaraşır ücret ve tüm diğer haklarımız için hukuksal ve fiili mücadeleyi büyüteceğiz….

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]