Çeşitli internet sitelerinin yaptığı habere göre fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının psikolog unvanını kullanabilmeleri ve sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına dair üniversiteler arası kurulun karar değiştirdiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak henüz elimize geçmiş bir karar ya da uygulama örneği bulunmamaktadır. Bu haberler doğru ise halen psikolog unvanını kullanan ve sağlık bilimi lisansiyeri olarak 3 bin ek göstergeden yararlanan psikologların bundan sonra 2.200 ek göstergeden yararlanacakları anlaşılmaktadır.

Bu durumda sendikamız ilgili kararı temin ettiğinde kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açacaktır. Ayrıca ek göstergesi 3 binden 2.200’e düşürülecek olan psikologların da bireysel olarak idari dava açmaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]