Cizre Hastanesine isabet eden roketten dolayı zarar görmüştür. Konuyla ilgili Şırnak Şubemiz , Tabip Odası ve Eczacılar Odasının ortak basın açıklaması yapmıştır. Yapılan basın açıklamasında; “Sivil can kayıpları devam etmekte, okullar, camiler, hastaneler halka hizmet veren yerler olması gerekirken adeta bilinçli bir şekilde güvenlik güçleri tarafından hedef haline getirilmekte; sağlık ve tüm kamu çalışanlarını kendileri için canlı kalkan gibi kullanmaktadırlar…….. Bu durum sağlık kurumları hedef haline getirmektedir..Sağlık Bakanı Cenevre sözleşmesinin Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları’nın gereğini yapmalıdır.

 

Basın Açıklaması Metni:

     Bu bir çığlıktır!!!! Temmuz ayından bu yana yaşanan çatışmalardan dolayı biz sağlık çalışanları ve kamu emekçilerinin çatışmalardan almış olduğumuz paydan dolayı son çığlığımızdır. İktidar ve güç uğruna 7 Haziran sonrası başlatılan savaş 1 Kasım’dan sonra da durmadı ve yapılan açıklamalar bu çatışmaların durmayacağını göstermektedir. Sivil can kayıpları devam etmekte, okullar, camiler, hastaneler halka hizmet veren yerler olması gerekirken adeta bilinçli bir şekilde güvenlik güçleri tarafından hedef haline getirilmekte; sağlık ve tüm kamu çalışanlarını kendileri için canlı kalkan gibi kullanmaktadırlar.

Biz kamu emekçileri daha önce de hastanelerin, okulların, camilerin bir savaş mevzisi olarak kullanılmaması için açıklamalar yaptık ve girişimlerde bulunduk. Bu yöndeki haykırışlarımız ve çığlıklarımız duymazdan gelinmiş, çabalarımız sonuçsuz bırakılmıştır.

En son dün sabah yaşanan çatışma sonrası Cizre devlet hastanesi diyaliz birimi tarafına isabet eden roketin yaralanma ve can kayıplarına neden olmaması tamamı ile büyük bir şans eseridir. Halka hizmet veren bu tür yerlerin bu şekilde çatışma alanlarının içine çekilmesini her ne sebeple olursa olsun kabul etmiyor ve bu durumu protesto ediyoruz.

Çağrımızdır; derhal 7 Haziran öncesi çatışmasızlık durumuna dönülmesi, çatışmalı ortama bağlı gergin atmosferin dağıtılması için de tüm tarafları, demokratik kitle örgütlerini derhal adım atmaya sorumluluk almaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığının yerine getirmekle yükümlü olduğu Cenevre sözleşmesinin Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları’ndan olan “Hükümetler, silahlı güçler ve elinde güç bulunan diğerleri, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmeleri’ne uygun hareket etmelidirler. Bu yükümlülük, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerekliliğini de kapsar” maddesini bir kez daha hatırlatır ve yetkilileri sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemleri ivedilikle almaya, ihtiyacı olan herkese bakım verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmaya, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırırız.

ŞIRNAK SES

ŞIRNAK TABİP ODASI

MARDİN-ŞIRNAK ECZACI ODASI ŞIRNAK TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]