Yunanistan’daki değerli arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız;

SİZLERİN YANINDAYIZ! Sizin mücadeleniz özelleştirmelere, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine ve neoliberalizme karşı mücadelemizde kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlıyor. SES olarak size dayatılan neoliberal reform paketine karşı genel greve gitme yönündeki kararınızı tebrik ediyoruz. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve güvencesiz çalışma ve yaşam koşullarının hem çalışanlara hem de emeklilere dayatılmasına karşı mücadeleniz ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. Kamu sektöründe özelleştirmeler çalışanlar ve yoksullar için değil sadece tekeller ve sermaye grupları için karlıdır. Yeni nesiller ve tüm herkes için ise yıkım anlamını taşır. 12 Kasımdaki genel grevde sizlere başarılar dileriz.

Mücadeleniz mücadelemizdir!
Dayanışmayla

 

Dear colleagues and friends in Greece

WE STAND WITH YOU! Your struggle has inspired us and fill us with strength to continue our struggle against privatization, commodification of public goods and neoliberalism. The SES (The Trade Union Of Public Employees In Health And Social Services), member of PSI and EPSU welcomes your decision of general strike in Greece against neoliberal reform package. We express our solidarity with the struggle against the privatization of public services and the generalization of the insecure working and living conditions for both worker and pensioners. The privatizations in public sector are only profitable for the monopolies and the capital not for workers and poor peoples. They are destructive for the young generation and for all the people. We wish you good luck for the strike of the 12nd of November

Your Struggle is our Struggle!
In Solidarity

 

Birsen Seyhan
General Secretary of SES

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]