25 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan yaralı Ahmed Şêrko, Omer Qadir, Rêber Seyho, Ehmed Helûm, Cemal Ehmed ve Beşîr Mihemed isimli Rojava/Kobane kantonundan gelen altı yaralının Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarına rağmen, Ankara Terörle Mücadele Şubesi tarafından Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmeleri sonrası “Gecici koruma Yönetmeliğine” göre geçici kimlik belgesi verilerek serbest bırakılmaları gerekirken, yasal izin ile Türkiye ye giriş yaptıkları Mürşitpınar sınır geçiş noktası yerine Cilvegözü sınır kapısından El Kaide’nin Suriye kolu olan El-Nusra çetelerine teslim edildiklerine dair açıklamaları, maalesef dehşetle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu vahim durum, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşme ve iç hukukumuzda da açıkça düzenlenen ‘geri gönderme yasağını’- ‘geri göndermeme ilkesini’ açıkça ihlal etmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bu ilke ve yasak gereğince, hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve muameleye tabi tutulacağı veya ırkı,dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının ve hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.(Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi -Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’un 4. ve 55/1.a maddesi)

Bilindiği üzere, El-Nusra isimli örgüt Suriye/Rojava kantonlarına saldıran bir silahlı örgüttür. Yaralı altı (6) Rojava/Kobane li insan bahsi geçen şekilde El-Nusra’nın kontrolündeki sınır kapsından sınırdışı edilmiş/teslim edilmiş ise, bu kişilerin başta yaşam hakları olmak üzere uğrayacakları tüm ihlal ve tehlikelerden Türkiye Cumhuriyeti hükümetini sorumlu kılacaktır.

IŞİD isimli çete yapılanmasına karşı kendi yurtlarını savunurken yaralanıp Türkiye’ye gelen ve burada açıkça hukuka aykırı bir şekilde ve her türlü insani değeri hiçe sayarak bir başka örgütün kontrolündeki Suriye’ye sınır dışı edilen altı Rojava/Kobane’li ile ilgili olarak;

Başta hükümet olmak üzere, bu hususta görevli ve yetkili İçişleri Bakanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü, Eğitim-Sen Genel Merkezi misafirhanesinde gözaltına alınan yaralı altı Rojava/Kobane linin akıbeti hakkında derhal açıklama yapmaya,

Bu kişilerin hayati tehlike altında bulunmaları halinde Türkiye Dış İşleri Bakanlığını bu kişileri kurtarmak için harekete geçmeye,

Bu kişileri gerek ulusal ve gerekse de uluslar arası hukuka aykırı olacak şekilde sınır dışı eden kamu görevlileri hakkında Hükümetin bir an önce adli ve idari soruşturma açtırarak gerekli işlemleri yapmaya,

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesini bu Sözleşme dışı davranış nedeni ile Türkiye hakkında harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bu hukuk dışı ve insani olmayan sınır dışı etme olayı karşısında Türkiye ve uluslararası demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.

İHD, TİHV, SES GENEL MERKEZİ, EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]