TTB – SES – TİHV – TPD heyetlerinin Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan İNCELEME-DEĞERLENDİRME RAPORU

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabipleri Birliği (TTB),  Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) heyetleri olarak Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan ile ilgili inceleme-değerlendirme raporumuzu bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştık.

Basın toplantısına örgütlerini temsilen SES Genel Merkezi’nden SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan ve SES Yönetim Kurulu’ndan Fikret Çalağan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp, Hüseyin Demirdizen, İsmail Bulca, TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya katılmışlardır.

TTB,SES,TİHV, TPD heyetlerinin hazırladığı inceleme raporumuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

nusaybin-çizre-silopi-van-tatvan-bitlis raporu BK (1)

rapor1

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]