Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Tokat İl Başkanı Tayyar Özcan, her çatışmanın, her savaşın çok büyük insani dramı beraberinde getireceğini belirterek, “Bu ülkenin sağlık hizmetini üreten sağlık emekçilerinin sendikaları, meslek odaları ve dernekleri olarak, savaşın değil barışın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Özcan, yazılı yaptığı açıklamada savaşı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı barışı savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Komşularda yanan ateşi körükleyerek ülkemiz topraklarına taşıyarak milyonlarca göçmen yaratanlara ve ülke içindeki çatışmalardan kişisel ikbal bekleyenlere izin vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, her çatışma, her savaş çok büyük insani dramları beraberinde getirir. Nerede ve ne zaman bir bombanın patlayacağına dair tedirginlikle yaşam sürdürülemez. On binlerce insanın ölümü, yüz binlerce yaralı, sakat, evini barkını terk etmek zorunda bırakılan milyonlarca göçmen savaşların gayri insani bilânçosudur. Savaşlar doğa ve insan tahribatları nedeniyle insan eliyle yaratılan en büyük halk sağlığı sorunudur. Fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel ve siyasal sağlık açısından onarılmaz devasa sorunlara yol açar. Yaşayan kuşağı etkilemekle kalmaz gelecek kuşaklarımızı da tahrip eder. Toplumsal yaşamda, toplumsal barışta onarılması güç, kalıcı yaralar oluşturur” değerlendirmesinde bulundu.

 “Sağlık emekçileri olarak; hastanelerimizde çalışma şevkimizi zedeleyen “sağlık ortamında şiddet”i azaltmaya, yok etmeye çabalarken, ülkemizin böylesi bir savaş ve şiddet sarmalına girmesine seyirci kalamayız” diyen Özcan, sağlıkçılara seslenerek, “Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın ve barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamak zorundayız. Her gün poliklinikte, ameliyathanede, MR’da-BT’de, eczanede, laboratuarda, serviste bir arada olduğumuz, derdine şifa olmaya çabaladığımız milyonlarca yurttaşımıza seslenmek istiyoruz; Hedefimiz savaş olmayan bir ülkede kızamıktan, diyabetten, astımdan, hipertansiyondan, kanserden yakınan hastalara şifa bulmak, halkımıza psiko-sosyal hizmetleri sağlamak olacak. Aldığımız eğitimi, akıttığımız teri sizlerin politik hesaplarınıza alet etmemeye yeminliyiz, hastalarımız için kullanmaya kararlıyız. Açıklıkla görüldüğü üzere savaşa taraf olan ülkemiz ve Ortadoğu halkları değil. Çözümün, barış ve demokrasiden geçtiğini hepimiz görüyoruz. Yayılmacı politikaların ortadan kaldırıldığı, insanca yaşamanın mümkün olduğu, özgür, eşit, sömürüsüz bir dünya ve toplumsal sistemin savaşların panzehiri olduğunu biliyoruz. Biz burada bir kez daha tüm sağlıkçılar adına bu önlenebilir soruna sessiz kalmanın, demokratik çözüm yollarını kapatmanın, savaş politikalarını sürdürmenin bir insanlık suçu olduğunu, bu soruna sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı barış için her türlü demokratik mücadele yöntemlerini kullanacağımızı ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]