SAĞLIKTA PİYASALAŞTIRMA BİR SAĞLIK EMEKÇİSİNİN DAHA ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Facebook
Twitter
WhatsApp

            Hemşire Meliha Kulalı’yı piyasalaşan sağlığa “kurban” verdik. Tüm sağlık emekçilerinin başı sağ olsun.

            Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniğinde hemşire olarak çalışan Meliha Kulalı pnömoni teşhisiyle 3 Haziran 2015 tarihinde çalıştığı hastanenin acil servisine yatırılmıştır. Tedavisini sürdürmesi için Göğüs Hastalıkları kliniğine yatırılması gerekirken, yer yok denilerek 3 gün acil serviste tutulmuş, daha sonra Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Tam yer bulduk denilmişken arkadaşımızı sevk edildiği hastanede kaybettik.

            Buna söylenecek tek şey var; sistem kendi sağlıkçısına kıydı.

            Bu ölümde sorumluluğunuz var;

            Çünkü; Üniversite yönetimi kraldan daha çok kralcı kesilerek bütün uyarılarımıza rağmen AKP iktidarı ve onun politikalarını hayata geçirmeyi esas almıştır.

           Çünkü; tüm uyarılarımıza rağmen tedavisi uzun süren kronik hastalara bakılan birimleri kar etmediği için kapattınız ya da küçültünüz. Soma’da yanık ünitesini kapatarak madende yaşanan işçi katliamında ölüm sayılarını artırdınız. Yoksulluk ve kölelik politikalarından vazgeçmediğiniz için yoksulluğu arttırdınız.

           Yaşanan süreç sağlıkta dönüşüm sisteminin dayattığı sorunlardan kaynaklıdır. Sağlık sisteminden kaynaklı sorunları göğüs hastalıkları hastanelerini ve bölümlerini kapatarak çözmeye çalışmak hizmet alan vatandaşları mağdur ettiği gibi bu kez çalıştığı hastanede hizmete ihtiyacı olan hemşire arkadaşımızın kendi hastanesinde tedavi olmasına engel olmuştur. Çünkü 1 Haziranda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalındaki 43 yatak sayısı asistan ve hemşire sayısının yetersizliğinden dolayı 15’e düşürülmüştür.

           Meliha arkadaşımızın ölümünde sorumlular bellidir. Ayrıca vicdani sorumluluk da var; düşünün ki sayılı üniversite hastaneleri arasında bulunan bir hastane kendi kurumunda çalışan bir hemşireye yatak bulamıyor ve ölüme terk ediyor.

            Çağrımız nettir; Artık yeter sağlık hizmetleri piyasanın insafına terk edilemez. Bu politikadan vazgeçin. Bu politikada ısrar, ölümleri artırıyor.

            SES olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 10.06.2015

 

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]