KAZANAN EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ OLDU

AKP iktidarı; çıkardığı yasalar ve uygulamaları ile yaşamın her alanını tek tipleştirilmeye çalışmış yarattığı korku imparatorluğu; toplumsal muhalefeti büyük bir baskı altına almış, ekonomik politikaları ile yoksulluğu ve yolsuzluğu artırmış, istihdam politikaları ile emekçileri her geçen gün daha fazla köleleştirmiştir. Kanun Hükmünde Kararnameler, torba yasalar ve “dönüşüm” programlarıyla çalışma yaşamı parçalanmış, güvencesizlik, esnek istihdam, taşeronlaşma ve kayıt dışı çalışma yaygınlaştırılmış, emekçilerin çalışma koşulları giderek kötüleştirilmiş, emekçiler iş cinayetlerinde katledilmiştir.

Sağlıkta dönüşüm politikalarıyla sağlık hizmetleri piyasalaştırıldı, sağlık emekçilerinin ve toplumun sağlığı bozuldu. Tüm bunların uygulayıcısı olan AKP’nin hegamonik ilerleyişine halklar ve emekçiler dur dedi.

Kadınlar AKP’nin en pervasız ve en uç terörize politikalarının hunharca katliamlarına maruz kalmıştır. Cevaplarını sokaklarda vermenin yanı sıra, hala yetmese de meclise daha görünür olmakla önemli bir eşiğe gelmişlerdir. Erkeklerin meclisi olmaktan çıkarılacak en önemli adım kadınların eşit bir şekilde temsiliyetlerini ortaya koymak gerekçelerinin de yolu açılmıştır. Diğer yandan ekoloji ve rantsal dönüşüm politikalarına kadınların daha güçlü bir şekilde politika üretmeleriyle halkın meclisinde moru ve yeşili hakim kılmaları artık daha mümkündür.

AKP kaybetti. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi kazandı

Ancak biz emekçilerin daha yapacak çok işi var.Örgütlülüğümüzü büyütmek,yönetenlerin hanesine güç biriktirmelerinin oyununu bozmak için, BU DAHA BAŞLANGIÇ ….

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]