Yıllardır gerek hastanesinde gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanında işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruma ve meslek hastalıklarını görünür kılma çalışmaları yürütmek için büyük emek harcayan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından çok ciddi bir cezalandırma girişimi ile karşı karşıya.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Tabip Odası hastane temsilcisi ve SES üyesi Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’ın taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğitimi’ talebiyle yaptığı itiraz disiplin cezasıyla karşılık buldu. Meslekten atılma cezasının bir alt seviyesi olan “kademe durdurma cezası” fiilen işçi sağlığını koruyanlara karşı pervasız bir gözdağı niteliğinde. İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Hastanesinde, İstanbul Tabip Odası, SES, DİSK Genel İş, Dev Sağlık İş ve Taş-İş-Der’in hep birlikte yürüttükleri mücadelenin simgelerinden biri olan Dr. Coşkun Canıvar’a karşı yönetimin bu cezalandırıcı tutumuna karşı tüm emek – meslek örgütlerinin, yurttaşların kararlı ve direngen bir tutum göstermeleri çok değerli olacaktır.

21 Nisan 2015 Salı günü İ.Ü. İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nde basın açıklamamız var ve 24 saatlik direniş çadırımız kurulacak…

 Tarih: 21 Nisan 2015 Salı

Saat: 12.30

Yer: İ.Ü. İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Mono Blok Önü

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]