Roboski katliamının yıldönümünde düzenlenen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle Muş Şube Başkanımız İdris Gürkan’a Muş Ağır Ceza Mahkemesince 10 ay hapis cezası verildi. 12.000 TL para cezasına çevrilen bu ceza ile ilgili Yargıtay’a temyize gidildi. Bu cezaya ek olarak anadilinde savunma yaptığı için mahkeme, memurluk şartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda Valilikten idari soruşturma istenmişti.

Muş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü “Kanun ile güvence altına alınan hakkın kullanılmasından dolayı hakkında herhangi bir suçun oluşmayacağına, İdris Gürkan hakkındaki soruşturma dosyasının işlemden kaldırılması” olurunu Valiliğe bildirilmiştir.

 

 

Muş İl İdare Kurulu Yazısı Sayfa 1 >>>

Muş İl İdare Kurulu Yazısı Sayfa 2 >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]