İSTANBUL’DAKİ EPSU TOPLANTISINDA 13 MART GREVİNE DESTEK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın da üyesi olduğu Kamu Hizmetleri Enternasyonali PSI ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu EPSU tarafından düzenlenen Güneydoğu Avrupa Semineri ve Güneydoğu Avrupa için PSI/EPSU kurucular toplantıları 11 ve 12-13 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Sendikamızı temsilen toplantılara MYK üyelerimiz Fikret Çalağan ve Aylin Akçay katıldı.

Güneydoğu Avrupa Bölge toplantıları için İstanbul’da buluşan PSI, EPSU temsilcilerinin yanında Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Türkiye ve Arnavutluk’tan gelen sendikaların temsilcileri kamu alanında yaşanan sorunları, sendikal mücadelelerini, karşılaştıkları sorunları ve örgütlenme deneyimlerini paylaştılar.

11 Mart’ta gerçekleştirilen Sağlık Sektöründe Organizasyon ve İstihdam Güneydoğu Avrupa Seminerinde EPSU’nun sağlık hizmetleri politikası, katılımcı ülkelerdeki sağlık politikaları ve sağlık alanında yaşanan durum, sağlık alanında örgütlü sendikaların yaşadıkları zorluklar tartışıldı.

Toplantıda EPSU’nun sağlık politikaları ve eylem planı ile ilgili bilgi veren EPSU Toplu görüşme ve araştırma sorumlusu Richard Pond, sağlık alanında kamu yatırımlarının artırılması gerekliliği üzerinde durdu. Kamu hizmetlerin devlet tarafından sunulması gerektiğini ifade eden Pond, özelleştirme politikalarını eleştirerek, özelleştirme politikalarının temel argümanı olan “bu hizmetleri özel sektör daha iyi verir” savını doğrulayacak hiçbir somut kanıt olmadığını hatırlattı. Avrupa Sendikalarının bir süredir gündeminde olan Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) ile ilgili de bilgi veren Pond, kamu hizmetlerinin uluslar arası ticarete açılmasını amaçlayan TİSA’nın sağlık alanında da özelleştirmeyi ve liberalleştirmeyi kapsadığını, bu anlaşma ile sağlık hizmetlerin çokuluslu şirketlerin eline geçmesinin önünün açılacağını vurguladı. Pond, sağlık alanının TİSA ve benzeri anlaşmaların kapsamında çıkartılması öncelikli taleplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye’de sağlık alanında gündemimizde olan kamu-özel ortaklığının diğer ülkelerde de bir problem olarak durduğunun anlaşıldığı toplantıda Pond, PPP (Public-Private Partnership) modeli olarak isimlendirilen kamu-özel ortaklığı modelin yaygınlaşmasından endişe duyduklarını da dile getirdi.

Richard Pond, EPSU’nun çalışma planı hakkında da paylaşımda bulunarak örgütlenmelerin artırılması ve sendikaların mevcut üyelerinin tutulması; sendikal örgütlenmelerde olumlu örneklerin ve deneyimlerin paylaşılması ve bu örneklerin yaygınlaşmasının teşvik edilmesi; çalışanların eğitim süreçleri ile ilgili politikalar; sosyal diyalog ve toplu sözleşme süreçlerinin ilerletilmesi; yasal politika çerçevelerinin geliştirilmesinin öncelik verdikleri noktalar olduğunu vurguladı.

Pond’un açıklamalarının ardından toplantıya katılan ülkelerden sendika temsilcileri kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştılar. Özellikle Bulgaristan ve Romanya’dan katılan sendika temsilcileri ülkelerinde uygulanan tasarruf tedbirlerinin emekçiler için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, bunun aynı zamanda sağlık hizmetlerine de yansıdığını ifade ettiler. Bulgaristan’dan temsilciler tasarruf tedbirleri ile kamuda çalışanların maaşlarının düştüğü, satın alma gücünün de çok azaldığı, sağlık hizmetlerinde de bazı tedavilerin karşılanıp bazılarının karşılanmadığı, hastanelerde bekleme listeleri oluştuğu aktarıldı. Bu gelişmelerle bağlantılı olarak dışarıya,özellikle Avrupa ülkelerine göçün yaygınlaştığı,doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının daha iyi koşularda çalışabilmek ve yaşayabilmek için başka ülkelere gittikleri aktarıldı. Romanya’dan temsilciler de ücretlerin çok düşük olduğunu, sağlık alanında hastaların yemekler de dahil olmak üzere her şeyi kendilerinin karşılamak zorunda olduğunu paylaştılar. Romanya’da da sağlık çalışanlarının başka ülkelere göçünün ciddi bir problem olduğu vurgulandı; Romanya’da 2007 yılından bu yana 40 binden fazla doktor ve yaklaşık 10 bin hemşirenin çalışmak için yurt dışına çıktıkları aktarıldı.

12-13 Mart’ta gerçekleşen Güneydoğu Avrupa için PSI/EPSU Kurucular Toplantısına ise tüm alanlardan kamu ve işçi sendikaları temsilcileri katıldı. Sendikaların karşılaştıkları zorluklar, mücadele deneyimleri, karşılaşılan sorunların çözümü için yapılacaklar, sendikaların örnek üye ve mücadele kampanyalarının paylaşılması başlıkları ile tartışmalar yürütüldü. Ayrıca farklı ülkelerdeki sendikaların ve örgütlerin dayanışmasının nasıl artırılacağı da atölye çalışmaları ile tartışmaya açıldı.

Sendikamızın diğer sağlık örgütleri ve meslek odaları ile birlikte 13 Mart’ta almış olduğu grev kararı toplantı bileşenleri ile paylaşıldı. Sendikamızın yürüttüğü çalışmaları ve mücadelemizi yakından takip ettiklerini belirten EPSU üyesi sendikalar, grevimizle dayanışma içerisinde olduklarını, taleplerimizi sahiplendiklerini tüm sağlık çalışanlarına iletilmesini istediler. Ayrıca Türkiye’de bulunan PSI, EPSU temsilcileri; Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Türkiye, Arnavutluktan gelen sendikaların grev nedenimiz olan sorunlarımızın çözümü talebini içeren mektuplarını Sağlık Bakanına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ilettiler. Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına gönderilen mektubu paylaşıyoruz:

 

 

Sağlık Bakanı

Dr. Mehmet Muezzinoglu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Sayın Faruk Çelik

13 Mart 2015, İstanbul

Sayın Bakanlar,

Türkiye üyelerimizden biri olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Personeli Sendikası (SES) bugün 13 Mart 2015 tarihinde AKP hükümetinin sağlık hizmetlerini liberalleştirmek için tasarladığı programa yetkiliklerin dikkatini çekmek için greve çıkıyor.

Bu programın hayata geçirilmesinin bir sonucu olarak Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları korumasız bırakılacak, uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlanacak ve temel haklarını kaybedecekler. Bu programın sosyal sağlık güvencesi fonuna katkılarda artış sağlamaya yönelik bir teklifi de içerdiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda durum sadece parası olan insanların sağlık hizmetleri tutarını karşılayabilecekleri bir yere gelecektir.

Sırasıyla küresel düzeyde ve Avrupa düzeyinde kamu hizmetlerindeki çalışanları temsil eden Kamu Hizmetleri Enternasyonali PSI ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu EPSU’nun bir üyesi olan SES sağlık ve sosyal hizmetler sektöründeki diğer Türkiye sendikaları, meslek örgütleriyle birlikte 13 Mart’ta iş durdurmaya karar vermiştir.

Meslektaşlarımızın yanında duruyor bu eylemlerinde onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Aynı zamanda Türkiye’de kamu hizmetlerindeki meslektaş ve arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve onların Türkiye’de insana yaraşır çalışma koşulları yaratma ve mevcut koşulları iyileştirmeye, adil bir emeklilik düzeyi, ücretsiz hizmetlerin sayısını artırma, vatandaşların ana dillerinde sağlık hizmeti alma hakkına yönelik mücadelelerini tamamen destekliyoruz.

Türk hükümetini yukarıda bahsedilenleri dikkate almaya ve Türk meslektaşlarımızın tanımladığı sorunlara kabul edilebilir bir yanıt vermeye çağırıyoruz.

Dayanışmayla,

Jan Willem Goudriaan/ EPSU Genel Sekreteri 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]