AKP hükümetinin sosyal ve siyasal alandaki politikalarının çöküşünü ve bize yansımalarını her geçen gün yaşıyoruz, yaşamaktayız. Sağlık alanındaki sağlıkta dönüşüm politikaları yeni çıkmazlar açmakta hem hizmet veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin hem de hizmet alan hastalarımızın sağlığına ciddi zararlar vermektedir.

            Yanı başımızda Ortadoğu da bütün vahşetiyle ve dramlarıyla bir savaş sürmektedir. Savaşın başladığı 2011 den bu yana söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu sorun emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme müdahalesidir. mkuacikalama1Emperyalistler IŞID gibi ÖSO gibi EL-KAİDE gibi işbirlikçi çeteler yaratarak ve bunları eğitip silahlandırarak, besleyerek, bölge halklarının üzerine salmaktadır. Bu çeteler aracılığıyla halkları katletmekte yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamakta, sömürmekte, halkların yarattığı bütün değerleri yok etmektedir.

            Bu çeteleri eğitirken silahlandırırken bölgedeki işbirlikçi ülkeleri de kullanmaktadır. Bu işbirliğinin merkezinde de AKP iktidarı vardır. AKP iktidarı bu çeteleri desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmış yapmaya devam etmektedir. Bu destek ülkemize ciddi zararlar vermiştir. Ülkemize her alanda kötü yansımaları olduğu gibi sağlık alanında da var olan sıkıntıların yanına daha ciddi sıkıntılar eklemiştir. Bu sıkıntılar da katlanarak artmaktadır.

            Angarya iş, fazla mesai, fazla nöbet, ücret adaletsizliği, aşırı iş yoğunluğunun yarattığı stres ve daha sayamadığımız bir sürü sıkıntının yanında birde can güvenliği sorunu artmıştır.

            İlimiz öznelinde son olarak MKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sınır ötesinden 112 Acil Ambulansla getirilen bir yaralıya müdahale edilirken, üzerindeki ceketinin cebinden patlayıcı madde çıkmıştır. Patlayıcı maddeyi görenmkuacikalama2 çalışanlarımız durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, olayda tutulan tutanakta da görüldüğü üzere patlayıcı maddenin el bombası olduğu anlaşılmıştır.

            Burada Tıp Fakültesi hastanesinde ikinci müdahaleyi yapan emekçiler kadar ilk müdahaleyi yapan 112 çalışanlarının da can güvenliklerinin tehlike altında olduğunu görmekteyiz. Daha önceki olaylarda olduğu gibi bu olayda da sağlıkta dönüşüm projesiyle sağlığı ticarileştiren bu anlayışın insan hayatına , çalışanın can güvenliğine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir.

            Zaten angarya iş yapan, fazla mesai yapan, fazla nöbet tutan ücret güvencesi olmayan yani ürettikleri emeğin, ürettikleri değerin karşılığı olan döner sermayeleri bile zamanında verilmeyen, işe yorgun ve mutsuz gelen biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, her şeye rağmen gittikçe artan hasta yoğunluğunu karşılamakta, gelen hastaları sağlıklarına kavuşturmak için canla başla çalışmaktayız.

            Buradan yetkililere sesleniyorum,

            Sağlık emekçilerinin ve hastalarımızın güvenliği ciddi bir iştir. Sizde işinizi önemseyiniz ve gerekli tedbirleri alınız. Gerek il sağlık müdürlüğü ve hastane yönetimleri ile yaptığımız görüşmelerde gerek ise basın açıklamalarında sürekli bu sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz.

            Bu sistematik bir sorundur.

            Daha birkaç gün önce vahşice tecavüze uğrayıp, yakılarak katledilen Özgecan ASLAN’da olduğu gibi sorun katillerini mahkemeye çıkararak cezalandırmakla çözülmeyecektir. Sorun erkek egemen, güce tapan, güce biat eden nesiller yetiştiren bu anlayışın, bu politikaların yok edilmesiyle çözülür. Böyle çözülmez ise bu cinayet ne ilktir nede sonuncu olacaktır.

            Buradan yetkililere soruyorum, illa o bombanın patlaması mı gerekiyor?.Birkaç sağlık emekçisinin canını alması mı gerekiyor? Ya da bir sağlık emekçisinin yoğun iş stresinden intihar etmesi mi gerekiyor? O zaman mı bu sorunları önemseyip çözmeye çalışacaksınız? Yoksa her zaman olduğu gibi yine görmezden mi geleceksiniz?

            Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak gece gündüz demeden günün 24 saati insan kurtarma eylemini gerçekleştiren emekçilerimizin, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı ve yaşam, hastalarımızın insan onuruna yakışır nitelikli bir sağlık hizmeti alması için gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.19.02.2015

                                              

                                                                                                 Atıf KILIÇ

                                                                                  SES Hatay Şube Eş Başkanı

                                                                                     Tıp Öğrencileri Kolları

           

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]