HATAY; GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ…!

            AKP hükümetinin sosyal ve siyasal alandaki politikalarının çöküşünü ve bize yansımalarını her geçen gün yaşıyoruz, yaşamaktayız. Sağlık alanındaki sağlıkta dönüşüm politikaları yeni çıkmazlar açmakta hem hizmet veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin hem de hizmet alan hastalarımızın sağlığına ciddi zararlar vermektedir.             Yanı başımızda Ortadoğu da bütün vahşetiyle ve

Devamı »

SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU’NUN MEMUR-SEN’E BAĞLI SAĞLIK SEN’İ ZİYARETİ VE BURADA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ÜZERİNE

AKP iktidarı döneminde bütün istatistikleri alt üst edercesine büyüyen Memur-Sen ve bağlı sendikaları, giderek çalışan-işveren- devlet ayrımını ortadan kaldırırcasına tek bir merkezmiş gibi çalışmalarını açıktan yapmaya başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde çalışanlar ile çalışanların haklarını vermek durumunda kalan işveren ve devlet bir arada aynı imiş gibi görüntü veremez. Ama Türkiye’de yandaşçılık

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content