İSTANBUL AKSARAY; HAKKIMIZ OLAN PERFORMANSI ALMAK İÇİN 21 OCAK’TA GREVDEYİZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

            İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarında son yıllarda devam eden kurumun çökertilmesi ve çalışanların buna alıştırılması süreci hızla devam etmektedir. Türkiye’nin en büyük prestije sahip çeşitli alanlarda ekoller geliştirmiş, Ülkenin en başarılı hekimlerin yetiştirildiği bu kurumlar nasıl bu hale geldi.

           30 Ocak 2010 tarihinde Üniversite ve Sağlık Personelinin tam gün çalışmasına dair çıkarılan yasal düzenlemeyle Üniversitenin içi boşaltılmaya başlandı. Özel Hastaneler ve özel üniversitelere gitmek zorunda bırakıldılar. Bir taraftan merkezi iugrev1bütçeden kaynak aktarılmayarak kurumlar kendi olanaklarıyla ayakta kalsın istendi. SGK yedi yıldır aldığı sağlık hizmetlerine zam yapmayarak bu sürecin ortağı oldu. İstanbul Üniversitesi kaynaklarını kullanmada başarılı olamadı süreci iyi yönetemedi.

           Üniversite dışında bunlar olurken içeride personel motivasyonunu düşüren düzenlemeleri hızla uyguladılar. Kendi kurumlarında adeta üvey evlat vazifesi görmeye başladılar. Döner sermaye payları kesildi, sağlık hizmeti alırken limit uygulamasına tabi oldular, bazı kliniklerde tek kişilik oda olmasından kaynaklı özel oda farkı ödediler, CD parası alındı, sağlık hizmeti almalarında öncelik verilmedi. Bu süreç çalışanların kurum aidiyetini ortadan kaldırdı. Bir yolunu bulup kurumdan ayrılma planları yapılmaya başlandı. Bir zamanlar İstanbul Üniversiteli olmak ayrıcalıklıdır cümlesi bugün artık tam tersine dönmüştür.

           Uzun zamandır zarar ediyoruz propagandasıyla verilen 0.05 kuruşlara bizi alıştırdılar. Yaklaşık elli kamu üniversite hastanesinde çalışanlara sabit ödeme hariç 100-800 TL arasında performans ödemesinin yapıldığını Hastaneler Genel Direktörlüğüne yazılı ve sözlü ilettik. Verilen cevap bizi hiç yanıltmadı. Gelirler oranında dağıtıldığı, gelirler artarsa tekrardan değerlendirileceği söyleniyor.

            Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik tüm üniversite hastanelerinde uygulanması gereken mevzuattır.

            Ama İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarından daha çok zarar eden örneğin Hacettepe Tıp Fakültesi klinik bazda performans dağıtıyor, Hemşireler özellikli birimlerde ek ödeme hariç 400-600 lira arasında performans alıyor, yine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik bazda performans dağıtıyor Hemşireler ek ödeme hariç 100-500 lira arasında performans alıyor, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşireler poliklinikte 250, serviste 350, özellikli birimlerde 450 lira ek ödeme hariç performans almakta, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik bazda performans uyguluyor ameliyathane çalışanları ek ödeme dahil 1200 lira, yoğun bakım üniteleri ek ödeme hariç 300 lira performans almaktadırlar. Dokuz Eylül, Ege Üniversitesi ve diğer üniversite hastaneleri sabit ödemenin yanında performans almaktadırlar.

          Tüm kamu hastanelerinde Hastabakıcısından Öğretim üyesine performanstan pay almasına rağmen Uzm. Dr. Asistan Dr. Mühendis, Hemşire, Ebe, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Kimyager, Fizyoterapist, Psikolog, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Tıbbi Sekreter, Teknisyen, Tekniker, Hastabakıcının yaptığı hizmetlerin karşılığı 0.05 kuruştur.

            Biz SES Sendikası olarak görüşmelerde ve yazılı olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarındaki uygulamadan vazgeçilmesini; aylık gelirlerden personele dağıtılacak oranın artırılmasını, klinik havuzlarından performans dağıtılmasını, çalışanların taban katsayılarının yükseltilmesini, özellikli birimlerde çalışan personele (Yasada var olan üniteler Ameliyathane, Yoğun Bakım, Diyaliz, Acil ve Acil Üniteler vs.) her ay değişmeyecek sabit ödemeyle birlikte performans ödenmesini istedik. Yönetim gelirlerimiz karşılamıyor diyerek reddetti.

 

            Birçok hastane çalışanıyla toplantılar yaptık hakkımız olan performansın verilmesi için 21 Ocak’ta grev kararı aldık. Bir günlük 21 Ocak grevinden sonra yönetimle oturup yeniden değerlendirmek istiyoruz. Yine red edilirse Şubat’ta iki gün, Mart’ta üç gün devam edecek, talebimiz karşılana kadar sürecek eylemlerimiz.

 

            Unutulmasın ki 2007 de yok denen döner sermaye, personele 125 lira verilirken yaptığımız grevler ve eylemler sonrası yoğun bakım, ameliyathane hemşiresinin döner sermayeleri 1200 liraya kadar çıkarmışlardı.

  

           Tüm çalışanları SES’imize SES katmaya hakkını almaya çağırıyoruz!

                   Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!                                

           

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]