Bugün yani 21.01.2015 Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmeti sunmaya çalışan arkadaşımız diş tabibi Cemal YÜCEBAŞ bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramıştır. Sağlık hizmeti sunmaya çalışan bir sağlık emekçisi değil de düşmanmış gibi gözü dönmüşçesine beşparmak olarak tabir edilen kesici,delici alet ile gerçekleşen saldırı sonucu arkadaşımızın el parmaklarında kırık,yüzünde yaralanma ve kafatasında çatlak tespit edilmiştir. Arkadaşımız ameliyata alınmak üzere şu anda yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Çok iyi biliyoruz ki bu saldırı ilk değildi son da olamayacak. Çok değil daha bir ay önce yine Doğubayazıt Devlet disdoktorusiddet1Hastanesi hekimlerinden Nöroloji Uzmanı arkadaşımız Dr.Dilek ACAR böylesi bir saldırıya maruz kalmıştı. Yetersiz personel,teknik ve fiziki koşullar altında hizmet üretme çabasıyla çırpınan ve arkadaşımız Diş Tabibi Cemal YÜCEBAŞ şahsında tüm sağlık emekçilerine yönelik olduğunu düşündüğümüz bu saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Bu saldırı üzerinden sağlık sisteminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz Öyle ki böylesi saldırıların sağlık sisteminin ortaya çıkardığı eksikliklerden bağımsız olmadığı ayan beyan ortadadır. Televizyon ekranlarında sağlık bakanlığı bünyesinde uçak ambulans filolarının,gece uçuş yapan ambulans helikopterlerin Türkiye deki bütün hastanelerin sağlık emekçisi doktor ve teknik donanım açısından çok iyi durumda olduğunun reklamı yapılmakta Türkiye’de sağlığın bir bütün olarak böylesi bir düzeyde olduğu gibi yanılgılı bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu durumun gerçeklikle alakası olmadığını bizler kendi çalıştığımız hastanenin durumundan da çok iyi biliyoruz.

Bu konuyla ilgili bazı verileri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz;

Mesela Doğubayazıt gibi nüfusu yüz otuz bini aşan ve doğurganlık oranı yüksek olan bir ilçede en az 3 tane kadın hastalıkları uzmanının çalışması gerekirken sadece bir hekim çalışmakta ve çalışması gereken sürelerin çok çok üzerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Aynı durum genel cerrahi , göğüs hastalıkları , iç hastalıkları , üroloji , çocuk hastalıkları , tıbbi mikrobiyoloji , kulak burun boğaz hastalıkları , göz hastalıkları bölümleri ve diğer ünvanlar olan ebe,hemşire,tekniker,teknisyen gibi kadrolar için de geçerlidir.

Yaratılan bu yanılgılı algının aksine ihtiyacı karşılamaktan uzak sağlık alanındaki eksikliklerle yüz yüze kalan hasta ve yakınlarının birinci dereceden yönelimleri karşılarında ilk gördükleri ve birebir etkileşim yaşadıkları sağlık emekçilerine olmaktadır. Sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi yerine mevcut siyasal iktidar,sağlık alanındaki yönetici elit ve CEO’Lar sağlığı bir bütün olarak ticarileştirmek, hastaları müşteri disdoktorusiddet2kategorisinde değerlendirmek ve nihayetinde böylesi vakaların hazırlayıcısı poziyonundadırlar.

Teknik ve fiziki koşulları acil hizmeti vermeye elverişli olmayan aile sağlığı merkezlerinde , aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına haftalık çalışma saatlerinin üstünde nöbet tutturulmaya çalışılmakta, 112 istasyonları,hastanelerin laboratuar,görüntüleme birimleri özelleştirme kıskacına alınmış bulunmakta, kamu hastanelerinde personel dağılım cetvellerinin çok çok altında personel çalıştırılmakta, buna karşın sağlık meslek lisesi ve sağlık meslek yüksek okulu mezunu onbinlerce insan atanmayı beklemektedir.

Sağlık alanı ve sağlık emekçilerinin durumu böyle iken yandaş sarı sendikalar bu durumun sorumlusu siyasal iktidara yaranmak kaygısıyla sağlık emekçilerinin haklı ve meşru mücadelesini bölüp parçalamakta ve mevcut durumun daha da ağırlaşmasında siyasal iktidar ile emekçi düşmanı kirli bir iş birliğinin tarafı olarak karşımızda durmaktadırlar.

Bitirirken;

Siyasal iktidar,sağlık alanındaki yönetici elit ve CEO’Ları şiddete ve hatta ölüme yol açan sağlıkta dönüşüm yalanının ürünü mevcut sağlık sisteminden ve uygulamalarından derhal vazgeçmeye,

Bütün sağlık emekçilerini ise emek mücadelesi temelinde ortak mücadelede buluşmaya çağırıyoruz.

KAHROLSUN EMEK DÜŞMANLARI

YAŞASIN EMEK MÜCADELESİ

 

SES DOĞUBAYAZIT TEMSİLCİLİĞİ

AĞRI TABİP ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]