2014 yılı kayıplarımızın karşılanması için İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane bahçesinde bordro yakma eylemi yapıldı. Basın metnini şube başkanımız Aydın Erol okudu.

 

15 OCAK BASIN AÇIKLAMASI METNİ

 

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün ellerimizde yoksulluğun, açlığın ve sömürünün belgesi olan bordrolarımızla alanlardayız. Bu bordrolar yıllardır biriken, her geçen gün ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarımızın belgesidir. Duyulmayan sesimiz, yok sayılan taleplerimizdir. Bu bordrolar aynı zamanda yandaş bordroyakma1Konfederasyonun Hükümetle imzaladığı satış sözleşmesinin yansıdığı en net belgelerdir. Tüm demagojik ve aldatıcı hesaplamaların açığa çıktığı, gerçeğin yüzlerine çarptığı ibret vesikalarıdır.

Bugün burada rutin bir eylemi gerçekleştirmek için değil isyanımızı haykırmak için toplandık. Bordrolarımızı yoksulluğa, sömürüye meydan okuduğumuzu göstermek, insanca yaşam hakkımız için kazanana dek mücadelemizi büyütmeye kararlı olduğumuzu göstermek için yakıyoruz.

Kamu emekçileri, iradesi yok sayılarak iktidarın beklentilerine uygun biçimde yandaş konfederasyon tarafından imzalanan Satış Sözleşmesinin ürünü olan bu bordroları reddetmektedir. AKP ve yandaş sendikası, kamu emekçilerini sadaka ile kandıramayacağını artık anlamalıdır.

Değerli Basın Emekçileri,

Toplu sözleşme adı altında kurulan tezgâhı deşifre etmeye devam edeceğiz, tezgâhı başlarına yıkacağız. Gizli toplantı ve hilelerle hak ve çıkarlarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.

Sadece çalışan kamu emekçilerinin değil emeklilerin de iradesi anlaşmalı yasal değişiklikle yandaş konfederasyona altın tepside sunulmuştur. Aileleriyle birlikte milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir sürecin kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarına yönelik beklentilerine uygun biçimde çoğulcu ve katılımcı biçimde işletilmesi bir yana yandaş konfederasyon başkanıyla kapalı kapılar ardında yangından mal kaçırırcasına sürdürüldüğünün en somut kanıtı 2013 toplu sözleşme görüşmeleri olmuştur. Yasal olarak bir aylık süre olmasına rağmen görüşmelerin yedinci gününde ve bayram arifesinde masanın tarafları olan konfederasyonlara haber bile verilmeden Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Satış sözleşmesiyle toplu görüşmelerin bile gerisinde kalan, enflasyonun altında bir zam oranıyla milyonlarca kamu emekçisi zarara uğratılmıştır.

Ekonomik açıdan bu sefalet belgelerinin ortaya çıkmasına neden olan 2013 TİS görüşmelerinde kamu emekçilerinin sosyal, demokratik ve özlükbordroyakma2 haklarına ilişkin hiçbir konu görüşülmeden sonlandırılmıştır. Yandaş konfederasyonun başkanı kendi bireysel ikbali için milyonlarca kamu emekçisinin hak ve çıkarlarını karanlık dehlizlerde haraç mezat satmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

Yandaş Konfederasyon 2015 yılı için %3 + 3 gibi bir zammın altına imza atmıştır. Oysa Aralık 2014 itibariyle yıllık enflasyon oranı 8.85’dir. Şimdi de bizden 2015 yılında enflasyonun gerileyeceğine inanmamızı istiyorlar. Oysa 2014 için öngörülen enflasyon oranı %6’lar dolayında iken %8.85 oldu!

Yine biliyoruz ki, halkın gerçek enflasyonu ise yüzde 20’yi aşmış durumdadır. Hükümetin baskısı ve yönlendirmesi altındaki TÜİK’in oluşturduğu enflasyon sepetinin emekçilerin gerçek durumunu yansıtmadığının belgesi bordrolarımızdır, alım gücümüzün her gün biraz daha gerilemesidir.

Siyasi iktidar temsilcilerinin babalı oğullu, cümbür cemaat boğazlarına kadar yolsuzluğun içine battığı, talanın ve yağmanın bir virüs gibi hem iktidarı hem de mevcut sistemi içten içe çürüttüğü bu dönemde halkın, emekçilerin giderek yoksullaşması, zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul hale gelmiş olması AKP politikalarının doğal sonucudur.

Yıllardır yoksulluğa itilen emekçilerin tüm birikimlerinin bu düzende nasıl çalındığı ve kimlerin kutularından çıktığı mahkeme kararlarıyla kendilerini kurtarmaya çalışsalar da gizleyemezler.

Değerli Basın Emekçileri,

Bu burada sadece bordrolarımızı yakarak isyanımızı değil aynı zamanda AKP ve yandaşlarıyla mücadele kararlılığımızı da haykırmak için toplandık. Her yanı dökülen, yolsuzluk ve sömürü düzenini, onun saraylarını yıkacak olan emekçilerin mücadelesi olacaktır. AKP’nin zulüm, sömürü ve talan düzenine karşı eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve insanca bir yaşam taleplerimizle işyerlerinde, sokaklarda, hayatın her alanında tüm baskılara ve zorbalıklara rağmen inadına sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

En son emeklilik ikramiyesinin 30 yıl ile sınırlandırılması haksızlığına karşı verdiğimiz fiili ve hukuki mücadeleyi nasıl kazandıysak diğer tüm hak gasplarına karşı da mücadele etmeye ve yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz.

Tüm kamu emekçilerini bu mücadelede yer almaya, adına sendika bile demenin gerçekte bir karşılığının olmadığı yandaşlardan hesap sormaya ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ! YAŞASIN KESK!

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]