Emperyalist güçlerin kar hırsı ve daha fazla kazanma arzusu Ortadoğu’yu savaş alanına çevirmiştir. Tüm Ortadoğu’yu kasıp kavuran ve yıllardır süregelen çatışma ortamı, Şengal, Rojava ve Kobani’de, halkın içinde bulunduğu durum İnsanlık adına kaygı verici olduğu kadar, içinde bir kobanikermes1ayıbı da barındırmaktadır. Günlerdir dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, vahşet tam bir katliama dönüşmüştür. Bugün görüyoruz ki; Suriye’de Emperyalist ve Kapitalist güçlerin Baas rejimine karşı yaptığı müdahale, halkların kendi kaderini tayin etmesi olasılığına bir fırsat oluşturmuş olsa da İŞİD gibi zulüm uygulama potansiyeli çok yüksek olan paravan yapıların da ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Bunun sonucunda halklar evsiz, barksız, işsiz, güçsüz, aç açık bırakılıp, açlığa, susuzluğa, yokluğa, yoksulluğa terk edilmiş, yerlerinden yurtlarından edilip göçe zorlanmış, tepelerine atılan bombalarla, ölüm saçan silahlarla evleri başlarına yıkılmış ve katledilmişlerdir.

Bizler de bir kez daha sağlık çalışanları olarak tüm dünyaya sesleniyoruz: İŞİD çetelerinin Kobani’de yaptığı vahşeti desteklemek kadar bu vahşete sessiz kalmak ta bir “kara leke” olarak tarihe geçecektir. Ortadoğu halkına yapılanlar savaş suçudur, insanlık suçudur. Derhal durdurulmalıdır.

Dünyadaki emperyalist güçlerin halklara yapılan zulüm karşısında sessiz kalmalarını protesto etmek, bir farkındanlık yaratmak, zulüm gören halka yardım etmek için düzenlediğimiz bu kermesin başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar olmak üzere taşeron IŞİD terör örgütü nedeniyle mağdur olan herkese merhem olacağına inanıyoruz. Tüm halkımızın da bu insanlık dramı karşısında sessiz kalmamaya, yardım etmeye davet ediyoruz.


kobanikermes2

kobanikermes3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]