Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi olarak yıllardır AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlığın özeleştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesinin programı olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık.

AKP İktidarının çıkardığı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Sözleşmesi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın geldiği durumu ve amacını göstermesi katkipayizamaçısından ibret vericidir.

Bu sözleşme ile SGK’lı olmayan, sigortasız hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemesi gereken ücret tarifesi belirlenmiştir.

Sigortası olmayan kişilerin bu tarife ile kamu hastanelerine ödemeleri gereken ücret SGK’nın kamu hastanelerine ödediği miktarın iki katıdır.

Bugün SGK kamu hastanelerine muayene başına 15.5 lira öderken, sigortasızların ödediği miktar 30 liradır.

Bademcik ameliyatına SGK 1500 lira öderken sigortasız hasta bu ameliyatı yaptırmak için 3770 lira ödemek zorundadır.

SGK’lı olan hasta için kamu hastanelerine 400 lira ödenirken sigortasız hastadan 800 lira istenmektedir.

Bu anlayış devletin kamusal sorumluluğu kabul etmediğinin bir göstergesidir.

Bu ülkede sigortası olmayan kişiler daha düne kadar SGK’nın ödediği ücret üzerinden sağlık hizmeti alırken bugün sigortasız kişilerin kamudan sağlık hizmeti almaları için ödemeleri gereken ücret 2-3 kat arttırılmıştır.

Peki bu sürede ne değişti?

Hani sağlık bir haktı?

İnsanların sağlık hizmeti almasını niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz?

Bu uygulama AKP iktidarının gerçek niyetini göstermesi açısından çok önemlidir.

Sağlıkta Dönüşümün gerçek hedefi tüm sağlık hizmetlerinin ücretinin önemli bir kısmını vatandaşa ödetmektir.

Bu uygulama en azından bir vicdansızlıktır.

Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz, siyasal iktidarı vicdani olmayan bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Eskişehir Tabip Odası-SES Eskişehir Şubesi Adına

Dr Bülent Nazım YILMAZ Eskişehir Tabip Odası Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]