Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi seçilmiş kurullarında yer alan Kalp Damar Cerrahı, Dr Muharrem Şenel hakkında, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eden eyleme katıldığı gerekçesiyle Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ nin talebiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Yönetimi tarafından soruşturma açılmıştır.

Soruşturma Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazı ve belgelere dayanılarak yapılmaktadır.

doktoraberkinsorusturmaOysa ortada kamu çalışanlarının bu tür eylemlere katılmalarının en demokratik hakları olduğunu belirten birçok mahkeme kararı bulunmaktadır.

Dr. Muharrem Şenel’e Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yönelttiği soruların bir kamu hastanesi yöneticisini ilgilendiren yanı bulunmamaktadır.

Yöneltilen sorular soruşturma aşamasında emniyetin, yargılama aşamasında da yargının yönelteceği türden sorulardır.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Yönetimi bu soruşturma ile kendini yargının yerne koymuştur.

Değerli Basın Çalışanları;

Bu ilde her türlü görüşe sahip yüzlerce kamu çalışanının eylemlere katıldığına hepimiz tanık oluyoruz. Bu eylemlere katılmak hangi görüşten olursa olsun tüm kamu çalışanlarının hakkıdır.

Bu eylemlerde olay çıktı diye, hiç ilgisi olmayan birisini yargılamak ve soruşturmak durumdan vazife çıkarmaktır.

Dr. Muharrem Şenel, Berkin Elvan eylemine katılarak en demokratik ve insani görevini yerine getirmiştir. Üstelik bu eylemlere ülkenin dört bir tarafında milyonlarca insan katılmıştır.

Buradan Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi olarak biran once bu soruşturmanın durdurulmasını talep ediyoruz.

Özellikle bu soruşturmada yer alan hekimleri mesleğimizin gerektirdiği uluslararası etik değerlere uymaya davet ediyoruz.

Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi Adına

Dr. Bülent Nazım YILMAZ

Eskişehir Tabip Odası Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]