İSTANBUL AKSARAY; DEĞİRLİ BASIN EMEKÇİLERİ DEĞERLİ ARKADAŞLAR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde örgütlü sendikayız. Sendikaların olmazsa olmaz görevleri olan üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak geliştirmek sorunlarını çözmektir. Bu işyerinde de çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan sorunların çözümü için çeşitli defalar hasekiaciklama1yazılı ve sözlü olarak Başhekimliğe müracaatımız oldu idare sessiz kaldı. Hastane çalışanlarının maaş promosyon anlaşmasını yetkili sendika olarak Sağlık SEN le birlikte yaptılar. Hem promosyon miktarı hemde bir kerede promosyonun ödenmesi konusunda ki itirazlarımıza olumlu yanıt vermediler. Yaklaşık 400 imza toplayarak ihalenin iptal edilmesini istedik. Mevzuata uygundur diyerek reddettiler. Sözleşme gereği mobil banka ve ATM açılması gerekirken beş ay geçmesine rağmen açılmadı.

Yemekhanede hastane çalışanları arasında ayrımcı tutumdan vazgeçilmesini istedik, tarihi geçmiş bayat ekmekler bozuk yemekler verilmeye başlandı. Tutanak tuttuk şirkete ceza verilmesini istedik yapmadılar. Yeterli sağlık personeli olmadığı için 80-100 saate varan fazla çalışmaların kısmen önüne geçmek için ATT, laborant, Ebe ve Hemşirelerin bürolarda değil de kliniklerde esas görevlerini yapmalarını istedik. İdare tüm taleplerimize kulaklarını tıkadı.

Hastane yönetiminin taleplerimize sessiz kalması sonucu 26 Ağustosta basın açıklaması kararı aldık. Poliklinik önünde toplandık yemekhane önüne yürümeye başladık. Önümüzü Başhekim yardımcısı Mehmet Toptaş ve güvenlik kesti. Basın açıklaması yapamayacağımızı yürütmeyeceklerini ve yaptırmayacaklarını söyleyerek engellemeye çalıştılar. Anayasanın 26 maddesi herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar denmektedir.

Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Toptaş’a bunu ifade etmemize rağmen özel güvenlik amirlerine emir vererek üzerimize saldırttı. hasekiaciklama2Yaşanan arbede sonrası birçok arkadaşımız yaralandı. Şube yönetim kurulu üyemiz Turan Karabağ kalp krizi geçirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatmaktadır. Buradan arkadaşımıza acil şifalar diliyorum.

Bu hastanede Ebola şüphesiyle bir hasta yatmaktadır ve basın emekçileri günlerdir hasta hakkında bilgi almak için hastanede yatıp kalmaktadır. Başhekim yardımcısı işyeri sorunlarını çözmek için harcayacağı zamanı ve enerjisini hastanedeki sorunların basına yansımaması için harcamaktadır.

Hastane yönetiminden talebimizdir Sendikamız üye ve yöneticilerine saldırı emrini veren Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Topaç’ın ve Özel güvenlik amirlerinin görevden alınmasını istiyoruz. Banka promosyon anlaşmasının şartlarının uygulanmasını ve şartnamenin sendikamıza verilmesini ve hastane web sitesine konmasını istiyoruz. Yemekhanenin koşullarının düzeltilerek meslek grupları arasındaki ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. İdari bürolarda görevlendirilen ATT, ebe, laborant, hemşire ve sağlık memurlarının kliniklerde görevlendirilmesini ayrıca başhemşire yardımcısı olarak görünen ama sadece Sağlık SEN’in örgütlenmesi için mesai harcayanlarında kliniklerde görevlendirilmesini talep ediyoruz.

Taleplerimizin takipçisi olacağımızı fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyoruz.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI AKSARAY ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]