Değerli mücadele arkadaşlarım, sizleri SES Diyarbakır Şubesi adına saygıyla selamlıyorum.

Sağlıkta dönüşüm projesi adı altında bir masal biz sağlık çalışanlarına ve halkımıza yıllardır anlatılmaktadır. Bizler, ısrarla uygulanan sağlıkta dönüşüm projesinin sağlık çalışanlarına ve halka yönelik olumlu bir proje değil, bir yıkım projesi selahaddineyubidevlet1olduğunu her platformda dile getirmeye çalıştık. Yaptığımız çalışmalarda, söylediğimiz sözlerden yanılmak isterdik ama gün be gün yaşananlar bizleri haklı çıkardığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 2004 yılından bu yana yaşananlara baktığımızda artık sağlıkta dönüşüm masalının bittiğini görüyoruz.

Uygulanmakta olan sağlık politikalarının, her geçen gün gerek sağlık hizmetini sunan bizler açısından, gerekse sağlık hizmeti alan halkımız açısından karmaşık bir hal almış durumdadır. Sağlıkta dönüşüm projesiyle, hastaneler İşletme, hastalar müşteri ve sağlık çalışanları da birer hizmet kölesi durumuna getirilmiştir. ”Müşteri her zaman haklıdır” anlayışı, sağlık hizmeti sunanların durumunu daha da zora sokmaktadır. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü saldırı ve taciz meşru hale gelmiş durumdadır. Son zamanlarda yaşanan tüm aksaklıların faturası çalışanlara çıkarılmaya çalışılmaktadır. Hastanelerin acil polikliniklerini ve klinikleri basarak fiziksel şiddet uygulayanlara karşı ne yazık ki ciddi bir önlem alınmamaktadır. Hemen hemen tüm sağlık kurumlarında özel güvenlik görevlileri ve polis memurları olmasına rağmen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları önlenemediği gibi artarak devam etmektedir.

Yakın tarihte ilçemiz Kocaköy Kaymakamı tarafından darp edilen doktor, Gaziantep’te hasta yakını tarafından öldürülen doktor gibi bir çok örnek sıralayabiliriz. Bugün burada olmamızın sebebi de, yine sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasıdır. İlimiz Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde çalışan 3 güvenlik görevlisi arkadaşımız bıçaklanarak yaralanmışlardır.

Değerli basın emekçileri, Değerli dostlar,

21.08:2014 tarihinde Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine trafik kazası sonucu gelen iki hasta ile refakatçileri acil kapısından girer girmez taşeron firmaya bağlı çalışan güvenlikçi arkadaşlara hakaret ederek darp etmeye başlamışlardır. Güvenlikçi arkadaşlarımızın tüm olumlu yaklaşım ve çabalarına rağmen bu tutum ve davranışları devam etmiştir. Olayda başta güvenlik emekçileri olmak üzere acilde çalışan tüm sağlık çalışanları hakarete uğramış ve 3 güvenlikçi arkadaşımız bıçaklanarak yaralanmışlardır. Yaralanan arkadaşlarımızdan Mehmet Bayram YAMAN sırtından yaralanıp Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Bıçak darbesinin akciğerine gelmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatmakta olup, sağlık durumundaki hayati tehlike devam etmektedir. Mustafa Fırat İTMİŞ arkadaşımız sağ bacağından bıçak darbesi almış, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılmaktadır. Mehmet CAN arkadaşımız da, kolundan bıçak darbesi almış, tedavisi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Biz Sağlık emekçileri olarak, taşeron sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırının tümü sağlık çalışanlarına yapıldığını kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

Yanlış uygulanan sağlık politikalarının yarattığı bu olumsuzluklardan dolayı, sağlık hizmetini sunan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, sağlık hizmeti alanların hedefi haline gelmiş bulunmaktadır.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yöneticilerini çalışanlarına sahip çıkmasına ve bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulunuyoruz. Bir çağrımız da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınadır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan, canına kast eden ilgililer hakkında derhal gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Sağlık hizmeti alanların her türlü hakkını savunduğumuz gibi, özveriyle çalışarak sağlık hizmeti sunan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle saldırıya uğrayan yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek acil şifalar diliyoruz, yanında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz. 22.08.2014

 

 

                                                                     SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

                                                                     DİYARBAKIR TABİPLER ODASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]