Bizler akademik eğitim almak ve hastalara şifa dağıtabilmek amacıyla senelerce dirsek çürüten hekimleriz. Acıdır ki güzel insanımız şifa arayacağı elleri incitmeye çalışarak, kendi memnuniyetsizliğini ve çaresizliğini hazırladığını fark edememektedir. 

Uzun zamandır ülke olarak asistan hekimlere karşı sözel ve fiili şiddetin çeşiti boyutlarını üzüntüyle izlemekteyiz. Bunun bir örneğini de son bir haftadır Çocuk Kliniği’nde yaşamış bulunmaktayız.

Bir Dünya Bankası projesi olan sağlıkta dönüşüm projesinin AKP hükümetince uygulamaya geçilmesiyle artık daha kısa sürede daha çok hasta bakmamızın, daha çok ameliyat yapmamızın, hastalara ayırabileceğimiz süre kısıtlı olduğu için daha çok tetkik isteyerek zaman kazanmamızın istendiği bir düzende çalışmaktayız. Bu düzen uzmanlık eğitimimizi baltalamakta, bizlere bilimsel araştıma yetisini değil ancak az zamanda çok hasta bakma yetisini (!) kazandırmaktadır. Öte yandan da kalitesizleştirilen, nicelik bazına capaasistaneylem1indirgenen sağlık sisteminin de yegane sorumlusu olarak değerlendiriliyoruz. “ Doktor efendi dönemi bitti” gibi söylemlerle hedef gösteriliyoruz. Yaşanan aksaklıkların sorumlusu bizler değiliz! Sağlıkta şiddetin önemli bir nedeni de hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının bu şekilde hedef gösterilmesidir. Tüm politikacıları bu kindar söyleme son vermeye davet ediyoruz.

Bizler pediatri asistanları olarak ayda en az on nöbet tutuyor, her nöbette ortalama 36 saat aralıksız çalışıyoruz. Nöbet ertesi izin hakkımız bulunmuyor. Gün içerisinde hastaların mağdur olmaması amacıyla yeri geliyor sekreterlik, yeri geliyor güvenlik işlerini yürütmek zorunda kalıyoruz. Bizler nitelikli eğitim alarak iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Bu özverili çalışmanın karşısında şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Bu sebeple bugün pediatri asistanları olarak tam gün grev ve oturma eylemi yapıyoruz.

Taleplerimiz:

 – Güvenlik hizmetleri başta olmak üzere tüm personel sayısının arttırılarak uygun çalışma şartlarının sağlanması

-Hastalar ve hasta yakınlarınca uygulanan şiddete karşı caydırıcı hukuki yaptırımların getirilmesi

-Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde yaşanan şiddet vakalarında uygulanan “beyaz kod”uygulamasının hastanemizde de aktif şekilde uygulanmaya geçilmesi

-Asistan hekimlerin görev tanımlarının net bir şekilde belirlenmesi

-Sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkların sorumlusu olarak doktorların hedef gösterilmemesidir.

Taleplerimiz gerçekleşmediği sürece eylemlerimiz artarak devam edecektir.

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Kliniği Asistanlarıcapaasistaneylem2 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]