Geçtiğimiz yıl İstanbul Tıp Fakültesi’nde henüz bir aylık taşeron işçisi olarak çalışmakta iken eline iğne batması sonucu Hepatit virüsü taseronolum2bulaşan, hiçbir tetkik ve aşılama yapılmayan Zafer AÇIKGÖZLÜ isimli işçi arkadaşımız bununla da yetinilmeyerek hastane yöneticileri tarafından yağmur suyuyla taşmış olan fosseptik kanalına kanalı temizlemek üzere indirilmiştir.

Fosseptik kanalının patlaması sunucunda kirli suların içerisinde kalan işçi arkadaşımızda bir süre sonra şikayetler başlamış ve karaciğer yetmezliği tanısı konulmuştur. TAŞİŞDER ve sendikamızın baskısı üzerine hastane yönetimi tarafından bir hafta içerisinde karaciğer bulunarak nakil gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra yeni organ vücut tarafından reddedilmiş ve işçi arkadaşımız yoğun bakım servisine yeniden yatırılarak karaciğer nakil sırasına yazılmıştır. Yeni karaciğer beklenirken 17.08.2014 tarihinde arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.

İşe başlarken her hangi bir eğitime tabi tutulmayan, her hangi bir koruyucu aşı yapılmayan Zafer AÇIKGÖZLÜ arkadaşımıza, Belediyenin yapması gereken fosseptik kanalının temizlenmesi işi amirleri tarafından zorla yaptırılarak iş cinayetine kurban gitmesi sağlanmıştır.

Öte yandan yine taşeron işçisi olarak çalışmakta olan Ramazan KULE isimli arkadaşımız 14.08.2014 tarihinde bir hasta yakını tarafından darp edilerek kaşına dört dikiş atılmıştır.

19.08.2014 günü TAŞİŞDER, SES İstanbul Aksaray Şubesi, İstanbul Tabip Odası, Devrimci Sağlık İş ve İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi tarafından Zafer AÇIKGÖZLÜ arkadaşımızı anmak, iş cinayetlerinin durdurulması, taşeron sistemin yasaklanması ve darp edilen Ramazan KULE isimli arkadaşımıza bu şiddeti uygulayanların cezalandırılması talepleriyle yapılan basın açıklamasına İstanbul Milletvekili Levent TÜZEL, direnişte olan BEDAŞ işçileri ile çok sayıda kurum ve kuruluş katılım göstermiştir.

Taşeron Sistemine karşı kadrolu-kadrosuz tüm emekçilerin birlikte mücadele etme gerekliliğinin vurgulandığı basın açıklamasında yaşanan bu iş cinayetinde sorumluluğu bulunanların tespit edilerek cezalandırılmaları da talep edilmiştir.

 

SES İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİtaseronolum1 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]