NİĞDE; 112’LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE ADIM ATILIYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; Hollanda ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında 2005 yılında Antalya ve Isparta Pilot İl olarak faaliyetlerine başlamıştır. Projenin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla çağrı merkezi binalarının yapımının tamamlandığı 10 il için (Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur, Denizli, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin ve NİĞDE) 112ozellestirmeteknik altyapı kurulum işi sözleşmesi 03.07.2012 tarihinde ASELSAN A.Ş. ile imzalanmıştır. İlimiz de geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen 112 ÇAĞRI MERKEZİ kent merkezimizde Adliye yanında yeni binasında çalışmalarına başlamıştır. İlerleyen günlerde Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı düşündükleri bu proje AKP’nin Sağlık alanında 112 Birimlerini özelleştirmeye ilişkin attığı en ciddi adımlardır.

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programında 112 Acil numarasının sağlığın yanı sıra Güvenlik, Yangın ve Doğal Afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması öngörülmüştür. 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi vardır;

1-Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri.

2-Acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilme..

Tabi bunlar Kaf dağının görünen yüzü. Bir de diğer yüzü var. Bildiğiniz gibi AKP Hükümeti tarafından çıkarılan 663 KHK de Sağlık Personelin Çalıştırılmasına ilişkin esaslar kapsamında Sağlık Çalışanlarının 24 saat esaslarına göre hizmetin bütünlüklü verilmesi öngörülmüştür. Her ne kadar İç İşleri Bakanlığı bünyesinde bu hizmetler verilse de sağlık personeli yine Sağlık Bakanlığı mevzuatı dahlinde çalıştırılması gerekir. Lakin; bu hükümler Niğde de geçerli değil. Çünkü 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ (İstasyon) Sağlık Çalışanlarının kronikleşen sorunları bunu gösteriyor;

1) 12 Saat 4 vardiya usulü çalışma sistemi personelin isteği dışında dayatılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi mesai tamamlayamayanlar başka istasyonlarda nöbet usulü çalıştırılıp bir nevi sürgünle cezalandırılmaktadır.

2) Çalışanlara iradeleri dışında sürekli geçici görevlendirmeler yapılarak ‘’Kamusal Hizmet’’ tanımlaması dışında personel adeta yıpratılmak istenmektedir.

3) Az sayıda personelle tüm hizmetler yürütülmek istenmekte ve angarya görevler çıkarılmaktadır.

4) Erzaklar (Yiyecek) merkez ve istasyonlara düzenli olarak ulaştırılmamaktadır.

5) Nöbet planlamaları ve nöbet izinleri çalışanların inisiyatifi dışında amirlerin isteğine göre düzenlenmektedir. Kolektif ekip/katılım anlayışı yoktur.

6) Çağrı Merkezi Çalışanlarının çalışma koşulları fiziki şartları yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmemiştir.

7) Ambulanslarda hekim bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ekipler doktor olmadan vakaya çıkmaktadır.

Bu ve benzeri tespit ettiğimiz birçok sorunun çözüm konusunda yaptığımız girişimler sonucunda muhatap bulunamaması da bir o kadar da acıdır. Gelişmelerden duyduğumuz kaygı nedeniyle süreç içerisinde atılacak adımları göz önünde bulundurarak bir dizi eylemselliklerle SESimizi duyurmaya çalışacağız.

Sözde AB uyum çerçevesinde yapılan bu değişikler sunulan hizmetin kalitesini artırmak gibi görünse de gerçek asla öyle değildir. 112 Birimlerinin ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. GÜVENLİK HİZMETLERİNİN bile 112 birimi kapsamında verilecek olması ve bir bölüm hizmetlerin yine dışardan satın alma yoluyla (İhale) tedarik edileceği gerçeği özelleştirmenin sinyallerdir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Niğde Temsilciği olarak taleplerimizi bir kez daha buradan belki bir duyan olur diye ifade ediyoruz. Eylem/G(ö)rev/Basın Açıklaması vb yöntemler ne kadar demokratik bir hak alma mücadelesi ise Kamuoyu oluşturup UYARMAK ta bir o kadar önemli ve anlamlıdır..

                                                                                                                                  Yılmaz YILDIZ (SES)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]