SES Şişli Şube olarak; taşeronlaşmanın yasaklanmasını, özelleştirmelerin durdurulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam alınmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin denetlenmesini, devlet tarafından güvence altına alınarak sendikalar ve meslek örgütleri ile birlikte yapılması için yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını, iş kazalarından sorumlu olan firma, şirket sahibi ve yetkilileriyle denetlemekle görevli kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin de yargılanarak cezalandırılmasını talep ettiğimiz bir imza kampanyası başlattık.

taseronimza

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]